Srednjesavske elektrarne (projekt SRESA)

V okviru projekta SRESA je predvidena izgradnja verige 10 hidroelektrarn na srednji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen). GEN energija pri projektu HE na srednji Savi neposredno sodeluje z 10% deležem in posredno s 30% deležem (SEL).

Hidroelektrarne na srednji Savi bodo proizvodnjo pasovne in deloma tudi trapezne električne energije iz OVE povečale za 1.044 GWh in omogočile dolgoročno varno in zanesljivo dobavo električne energije. S sklenitvijo verige HE na Savi z izgradnjo manjkajočih HE na srednji Savi bo zagotovljeno optimalno izkoriščanje hidroenergetskega potenciala reke Save, s čimer bo povečana zanesljivost, stabilnost in konkurenčnost slovenskega elektroenergetskega sistema.