Vzdrževanje in posodabljanje

Z rednimi vzdrževalnimi deli in investicijskimi vlaganji dosegamo visoko razpoložljivost in obratovalno zanesljivost naših proizvodnih enot. V letu 2015 smo največ sredstev namenili za razvoj, vzdrževanje in posodabljanje infrastrukture v HESS, NEK in GEN.

NEK

NEK kontinuirano investira v tehnološko nadgradnjo in posodobitve. Skladno z uveljavljenim dolgoročnim petletnim načrtom investicij so v  NEK v letu 2015 nadaljevali z intenzivno tehnološko nadgradnjo. Tudi vlaganja v letu 2016 temeljijo na upravnih zahtevah in obratovalnih izkušnjah, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in stabilnosti obratovanja elektrarne.

 

SEL

V SEL skrbijo za redno investicijsko vzdrževanje in posodabljanje elektrarn. V letu 2015 sta pomembnejši del investicijske dejavnosti predstavljali obnovi MHE Goričane in Borovlje.

 

HESS

V HESS se intenzivno nadaljuje gradnja verige hidroelektrarna na spodnji Savi. V letu 2015 je najpomembnejši del investicijske dejavnosti predstavljala gradnja HE Brežice.

 

TEB

Vzdrževanje tehnoloških sistemov in vseh pripadajočih komponent v TEB je v letu 2015 potekalo v skladu z vzdrževalnimi navodili za zagotavljanje varnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti elektrarne. Pripravljajo se na najpomembnejši in najobsežnejši projekt v TEB, zamenjava plinskih blokov PB 1-3.

 

GEN-I

GEN-I pretežni del sredstev za investicije in razvoj namenja za informacijsko tehnologijo, ki je nujna za nemoteno delovanje aplikacij za trženje in prodajo.