Novice
Prikaži arhiv novic:
RSS
Vrbina, 29.03.2013
Vabimo vas na aprilske sobotne delavnice! Sobotne delavnice bodo v soboto, 6. aprila 2013! Več...
Aprilske delavnice v interaktivnem centru za obiskovalce Svet energije!
Krško, 20.03.2013
Okrožno sodišče v Krškem je dne, 19. 03. 2013, izdalo začasno odredbo o zadržanju izvršitev sklepov iz zapisnika 1. izredne seje nadzornega svet družbe GEN energije. Več...
Vrbina, 27.02.2013
Vabimo vas na marčevske sobotne delavnice! Več...
Vabljeni na sobotne delavnice v Svet energije v Krško
Vrbina, 26.02.2013
Razpis je zaključen. Več...
Vrbina, 26.02.2013
Razpis je zaključen. Več...
Vrbina, 12.02.2013
V začetku februarja so v Informacijskem središču GEN potekale aktivne priprave učencev, ki sodelujejo na tekmovanju »Mladi genijalci«. Na tekmovanje se je prijavilo skoraj 300 učencev iz devetnajstih posavskih osnovnih šol. Več...
Vrbina, 29.11.2012
Dne, 28. novembra 2012 je potekala skupščina družbe GEN energija, d.o.o., na kateri je bila podana razrešnica dosedanjem nadzornem svetu družbe. Sprejeli so tudi sklep o uporabi bilančnega dobička leta 2011. Več...
Vrbina, 20.11.2012
Na spletni strani ozaveščevalnega projekta Mladi v svetu energije smo objavili razpisno dokumentacijo za natečaj Mladi v svetu energije za šolsko leto 2012/2013! Več...
Vrbina, 19.11.2012
Skladno s Priporočilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 09.11.2012 objavljamo Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva, ki zavezuje družbo GEN energija in vse družbe Skupine GEN. Več...
Leskovec pri Krškem, 16.11.2012
Dogovor o preselitvi so aprila 2007 soglasno podpisali krajani Vrbine, Občina Krško, GEN energija, Nuklearna elektrarna Krško in Agencija za radioaktivne odpadke. Podpisniki so v dogovoru ugotovili skupni interes, da se območje naselja dolgoročno uporabi v energetske namene in za zaokroževanje poslovne cone Vrbina in tehnološkega parka. Več...