Zaposleni

V skupini GEN se zavedamo, da je znanje zaposlenih presečišče uresničevanja trajnostnega razvoja na vseh treh ravneh našega delovanja: poslovno-obratovalni, družbeni in okoljski. Zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih v družbah skupine GEN.

V celotni skupini je zaposlenih 1230 ljudi, od katerih jih ima več kot polovica vsaj višje šolsko oziroma univerzitetno izobrazbo.

 

Izobrazbena struktura

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah skupine GEN ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. V skupini GEN je bilo v letu 2016 zaposlenih 23 doktorjev/doktoric znanosti, 41 magistrov/magistric znanosti in 395 univerzitetnih diplomantk/diplomantov. Ključna strokovna področja zaposlenih z 8. ravnjo strokovne izobrazbe (magistri/-ce in doktorji/-ice znanosti) so:

  • jedrska tehnika in jedrska energetika,
  • elektrotehnika,
  • jedrska fizika,
  • strojništvo in
  • ekonomija.
Poslanstvo GEN uresničujemo ljudje – zaposleni

S svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevamo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja: k obratovalni učinkovitosti, poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.