Nizkoogljična proizvodnja električne energije

Kar 99,7 odstotka vse električne energije, proizvedene v elektrarnah skupine GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov. Naše elektrarne obratujejo učinkovito. Letno proizvedejo med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je več kot 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Po oddaji hrvaškega dela električne energije iz NEK znaša delež proizvodnje skupine GEN približno 30 odstotkov vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah.

Poleg velikih proizvodnih objektov imamo v skupini GEN v lasti tudi male proizvodne enote.

Zaradi zagotavljanja sistemskih storitev za elektroenergetski sistem Slovenije je v skupino GEN vključena tudi plinska elektrarna TEB.

Proizvodni portfelj skupine GEN je z vidika izpustov CO2 v primerjavi s slovenskim portfeljem strukture virov električne energije okoljsko sprejemljiv in trajnostno naravnan. Izpusti ogljikovega dioksida na kilovatno uro, proizvedeno v skupini GEN iz nizkoogljične jedrske in vodne energije, znašajo 3 grame.  Povprečje izpustov ogljikovega dioksida na kilovatno uro v Sloveniji pa znaša 460 g.

Proizvodni portfelj skupine GEN je z vidika izpustov CO2 v primerjavi s slovenskim portfeljem strukture virov električne energije okoljsko sprejemljiv in trajnostno naravnan. Izpusti ogljikovega dioksida na kilovatno uro, proizvedeno v skupini GEN iz nizkoogljične jedrske in vodne energije, znašajo 3 grame. Povprečje izpustov ogljikovega dioksida na kilovatno uro v Sloveniji pa znaša 460 g.

Center vodenja

Center vodenja skupine GEN zagotavlja optimalno proizvodnjo elektrarn v skupini ter optimizacijo stroškov obratovanja na ravni celotne skupine. 

V Centru vodenja GEN skrbimo za operativno izvajanje procesa vodenja obratovanja naših proizvodnih enot v normalnih in v izrednih obratovalnih razmerah.

Glavne naloge delovanja Centra vodenja GEN so:

  • maksimalna izkoriščenost vseh razpoložljivih proizvodnih enot,
  • usklajeno obratovanje proizvodnih enot,
  • minimiziranje posledic v primeru nenačrtovanih dogodkov.

 

V Centru vodenja GEN daljinsko vodimo proizvodnjo hidroelektrarn na spodnji Savi (HE Boštanj, HE Arto-Blanca) in planiramo ter nadzorujemo proizvodnjo Savskih elektrarn Ljubljana (HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode, HE Vrhovo), Termoelektrarno Brestanica in Nuklearno elektrarno Krško. Proizvodni objekti so za potrebe sodelovanja na trgu z električno energijo združeni v bilančno podskupino GEN. Za takšno bilančno skupino pripravljamo optimizirane obratovalne vozne rede (DayAhead, Intraday). Za celotno skupino spremljamo odstopanja proizvodnje od voznega reda in ustrezno ukrepamo. Tako lahko na ravni skupine GEN izkoristimo vse sinergijske učinke po karakteristikah različnih proizvodnih enot. Skrbimo tudi za ustrezne načine obratovanja v primerih izrednih dogodkov.

Ključno vlogo imamo tudi za nudenje sistemske storitve terciarne rezerve, saj ELES-u zagotavljamo terciarno rezervo za Slovenijo. Koordiniramo tudi izvajanje regulacije jalove energije in napetosti za proizvodne enote v skupini GEN.