Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Izvoljen novi predsednik nadzornega sveta družbe GEN energija
Nadzorni svet družbe GEN energija je na današnji seji za novega predsednika izvolil dr. Karola Petra Peršoljo, za njegovega namestnika pa Sašo Ivana Geržino. Nadzorni svet družbe sestavljajo še Roman Dobnikar, Mitja Svoljšak ter predstavnika delavcev dr. Robert Bergant in Samo Fürst. Več...
Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2015
Predstavitveni video skupine GEN Predstavitveni video skupine GEN