Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Na znanstvenem festivalu Elektrofest mlade seznanjali o pametnih omrežjih
Že peto leto zapored so strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Mladim so tokrat približali pametna omrežja, ki bodo zaznamovala našo prihodnost. Več...
Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2015
Predstavitveni video skupine GEN Predstavitveni video skupine GEN