Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Zanimanje mladih za tehniko in naravoslovje že sedmo leto zapored z roko v roki spodbujata Šolski center Krško-Sevnica in podjetje GEN energija
Sedmi Tehnogenij združil 12 organizacij s skupnim sporočilom: »prihodnost je v tehniki«. Več...
Letno poročilo 2016 Letno poročilo 2016
Predstavitveni video skupine GEN Predstavitveni video skupine GEN