Proizvajamo

V skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Po zaključenem rednem remontu NEK ponovno na polni moči.
Nuklearna elektrarna Krško je bila v soboto, 5. novembra 2016, ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči so postopoma zviševali moč elektrarne in v petek, 11. novembra 2016, ob 13.00 je elektrarna dosegla polno moč.  Več...
Letno poročilo 2015 Letno poročilo 2015
Predstavitveni video skupine GEN Predstavitveni video skupine GEN