Informacije javnega značaja
Pooblaščena oseba IJZ
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba:
Vanja Bogolin, vodja splošnega sektorja
Naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07/49 10 112
Pravni posli
Objavljenih zadnjih 8 pravnih poslov. Klik za seznam vseh.
DATUM SKLENITVE POSLA
TRAJANJE POSLA
VRSTA POSLA
POGODBENI PARTNER
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE
POGODBENA VREDNOST
(brez DDV)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
(brez DDV)
DATUM SKLENITVE POSLA28.11.2018
TRAJANJE POSLA28.11.2018 - 31.12.2018
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERGospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 LJUBLJANA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST2.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA23.11.2018
TRAJANJE POSLA23.11.2018 - 31.12.2018
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERDRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN IPPON, Prvomajska ulica 15 A, 8290 SEVNICA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST300 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA21.11.2018
TRAJANJE POSLA21.11.2018 - 31.12.2018
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE, Proletarska cesta 1, 1000 LJUBLJANA
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST3.000 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA21.11.2018
TRAJANJE POSLA21.11.2018 - 31.12.2018
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERKONJENIŠKI KLUB POSAVJE KRŠKO, Brege 41, 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST400 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA20.11.2018
TRAJANJE POSLA20.11.2018 - 31.12.2018
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERAtletski klub Brežice, Gregorčičeva ulica 9, 8250 BREŽICE
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST1.500 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA20.11.2018
TRAJANJE POSLA20.11.2018 - 31.12.2018
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERDruštvo upokojencev Krško, Cesta 4. julija 57, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST300 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA20.11.2018
TRAJANJE POSLA20.11.2018-31.12.2018
VRSTA POSLASvetovalne storitve
POGODBENI PARTNERPROFIL d.o.o., Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST0,00 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA20.11.2018
TRAJANJE POSLA20.11.2018-04.12.2018
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERDRUŠTVO "OGNJIČ" - ZA NARAVNO IN KVALITETNO ŽIVLJENJE, Grajska pot 16, 4220 Škofja Loka
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST159,00 EUR in potni stroški
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

Opomba: v skladu z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavljamo informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve – v maju 2016 je začela veljati sprememba zakona, po kateri ni več potrebno objavljati višine posameznih izplačil in računa pravne osebe.

Objava IJZ o organih družbe
ORGAN
FUNKCIJA
 
OSEBNO IME
MANDAT
2017
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAGeneralni direktor
 
OSEBNO IMEMartin Novšak
MANDAT7. 7. 2015 – 7. 7. 2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMERoman Dobnikar
MANDAT20. 8. 2013 – 21. 8. 2021
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJANamestnik predsednika nadzornega sveta
 
OSEBNO IMESaša Ivan Geržina
MANDAT20. 8. 2013 – 21. 8. 2021
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEdr. Robert Bergant
MANDAT1. 10. 2015 – 1. 10. 2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDAT1. 10. 2015 – 1. 10. 2019
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAPredsednik revizijske komisije
 
OSEBNO IMERoman Dobnikar
MANDATod 5.9.2018 do 21.8.2012 oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAČlan revizijske komisije
 
OSEBNO IMEAlojz Dimič
MANDAT23. 4. 2015 – 23. 8. 2021 oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAPredsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IMESaša Ivan Geržina
MANDAT12. 11. 2015 – 21. 8. 2021 oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAČlan kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKatja Simončič
MANDAT20. 11. 2015 – 20. 11. 2019 oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAPredsednik nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEdr. Karol Peter Peršolja
MANDAT8. 7. 2016 – 8. 7. 2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEMitja Svoljšak
MANDAT8. 7. 2016 – 29.7.2018
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJANamestnik predsednika kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEdr. Karol Peter Peršolja
MANDAT5. 9. 2018 – 8. 7. 2020 oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJANamestnik predsednika revizijske komisije
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDATod 5.9.2018 do 1.10.2019 oz. do odpoklica

Življenjepis generalnega direktorja družbe GEN energija, d.o.o. se nahaja tukaj.

Življenjepisi in Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe GEN energija, d.o.o.

 

Arhiv objav IJZ o organih družbe za leto 2014, 2015 in 2016 se nahaja na povezavi ob kliku na izbrano leto.

Finančni koledar

 

Skladno s Kodeksom SDH objavljamo finančni koledar za leto 2018.

Javna objava podatkov po ZSDH-1
Revizijska poročila o računovodskih izkazih družbe GEN energija d.o.o.:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
DATUM
VEČ
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA7
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA8
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2016)
DATUM05.07.2017
ZAPOREDNA ŠTEVILKA9
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2017)
DATUM17.04.2018
ZAPOREDNA ŠTEVILKA10
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2017)
DATUM17.04.2018
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo GEN energija d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1*:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAAkademija za razvoj - zavod
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAUVID, podjetje za svetovanje in organizacijo d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAENER – PRO, d.o.o.
*Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 25/2014)
**Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drug poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja
Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora se nahajajo na naslednji povezavi.

Regres je bil izplačan skladno z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

Družbo zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva, ki je objavljena tukaj.

Javna naročila
DATUM OBJAVE
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN
VRSTA
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPIS SE IZTEČE
DATUM OBJAVE23.11.2018
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN

JN008084/2018-W01

VRSTAStoritev
PREDMET JAVNEGA NAROČANJAZavarovanje premoženja družbe GEN energija d.o.o.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi.
RAZPIS SE IZTEČE

Rok za zastavljanje vprašanj: 4.12.2018

Rok za oddajo ponudbe: 10.12.2018 do 11:00 ure.

Odpiranje ponudb: 10.12.2018 ob 11:30 uri.

DATUM OBJAVE7.12.2018
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN

JN008442/2018-W01

VRSTAStoritev
PREDMET JAVNEGA NAROČANJADobava električne energije
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Razpisna dokumentacija je dostopna na tej povezavi.
RAZPIS SE IZTEČE

Rok za zastavljanje vprašanj: 12.12.2018 do 12:00 ure.

Rok za oddajo ponudbe: 17.12.2018 do 11:00 ure.

Odpiranje ponudb: 17.12.2018 ob 11:30 uri.

REMIT

 

REMIT podatke poročamo v skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in so na voljo na tej povezavi.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije GEN 2017

 

Skladno z 42. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo je dobavitelj, GEN energija d.o.o., koristil v letu 2017. 

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2017

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 ), (Ur. l. RS, št. 91/2015) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, oddanih v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Arhiv za leto 2016 se nahaja na tej povezavi.