Informacije javnega značaja
Pooblaščena oseba IJZ
Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Uradna oseba:
Vanja Bogolin, vodja splošnega sektorja
Naslov: Vrbina 17, 8270 Krško
Telefon: 07/49 10 112
Pravni posli
Objavljenih zadnjih 8 pravnih poslov. Klik za seznam vseh.
DATUM SKLENITVE POSLA
TRAJANJE POSLA
VRSTA POSLA
POGODBENI PARTNER
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE
POGODBENA VREDNOST
(brez DDV)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
(brez DDV)
DATUM SKLENITVE POSLA25.05.2017
TRAJANJE POSLA25.5.2017 - 24.6.2017
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST130 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA23.05.2017
TRAJANJE POSLA23.05.2017-01.04.2020
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERINSTITUT JOŽEF STEFAN, Ljubljana, Slovenia, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST35.400,00 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA22.05.2017
TRAJANJE POSLA22.5.2017
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST0 EUR (donacija računalniške opreme in drobnega inventarja)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL
DATUM SKLENITVE POSLA22.05.2017
TRAJANJE POSLA22.5.2017 - 10.6.2017
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERKostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST950 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA22.05.2017
TRAJANJE POSLA22.5.2017 - 10.6.2017
VRSTA POSLASponzorska pogodba
POGODBENI PARTNERKošarkarski klub Stražišče Kranj, Pševska cesta 31, 4000 KRANJ
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST800 EUR
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA22.05.2017
TRAJANJE POSLA22.05.2017-31.05.2017
VRSTA POSLAIntelektualne storitve
POGODBENI PARTNERMOJA VIZIJA KATJA KATARINA ZAKRAJŠEK S.P., Rožna dolina, cesta X 11, 1000 Ljubljana
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST360,00 EUR in povračilo potnih stroškov
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA18.05.2017
TRAJANJE POSLA18.5.2017
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERKULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER KRŠKO, Kolodvorska ulica 2, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST0 EUR (donacija računalniške opreme)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

DATUM SKLENITVE POSLA18.05.2017
TRAJANJE POSLA18.5.2017
VRSTA POSLADonatorska pogodba
POGODBENI PARTNERMAŽORETNI KLUB BATON, Cesta krških žrtev 131, 8270 KRŠKO
RAČUN PRAVNE OSEBE IZ POGODBE/
POGODBENA VREDNOST0 EUR (donacija računalniške opreme)
VIŠINA POSAMEZNIH IZPLAČIL

/

Opomba: v skladu z 10.a členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavljamo informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve – v maju 2016 je začela veljati sprememba zakona, po kateri ni več potrebno objavljati višine posameznih izplačil in računa pravne osebe.

Objava IJZ o organih družbe
ORGAN
FUNKCIJA
 
OSEBNO IME
MANDAT
2016
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Poslovodstvo
FUNKCIJAGeneralni direktor
 
OSEBNO IMEMartin Novšak
MANDAT7.7.2015 - 7.7.2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMERoman Dobnikar
MANDAT20.8.2013 - 20.8.2017
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJANamestnik predsednika nadzornega sveta
 
OSEBNO IMESaša Ivan Geržina
MANDAT20.8.2013 - 20.8.2017
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEdr. Robert Bergant
MANDAT1. 10. 2015 - 1. 10. 2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMESamo Fürst
MANDAT1. 10. 2015 - 1. 10. 2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJANamestnik predsednika revizijske komisije
 
OSEBNO IMERoman Dobnikar
MANDAT22.8.2013 - 20.8.2017 ali odpoklic
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAČlan revizijske komisije
 
OSEBNO IMEAlojz Dimič
MANDAT23.4.2015 -22.8.2017 ali odpoklic
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAPredsednik kadrovske komisije
 
OSEBNO IMESaša Ivan Geržina
MANDAT12.11.2015 - 20.8.2017 ali odpoklic
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAČlan kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEKatja Simončič
MANDAT20.11.2015 – 20.11.2019 ali odpoklic
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAPredsednik nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEdr. Karol Peter Peršolja
MANDAT8. 7. 2016- 7. 7. 2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Nadzorni svet
FUNKCIJAČlan nadzornega sveta
 
OSEBNO IMEMitja Svoljšak
MANDAT8. 7. 2016- 7. 7. 2020
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJAČlan kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEdr. Karol Peter Peršolja
MANDAT1. 9. 2016 - 7. 7. 2020 oz. do odpoklica
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Kadrovska komisija
FUNKCIJANamestnik predsednika kadrovske komisije
 
OSEBNO IMEMitja Svoljšak
MANDAT1. 9. 2016 - 7. 7. 2020 ali odpoklic
ČLAN POSLOVODSTVA /
NADZORNEGA SVETA
Revizijska komisija
FUNKCIJAPredsednik revizijske komisije
 
OSEBNO IMEMitja Svoljšak
MANDAT31. 8. 2016 - 7. 7. 2020 ali odpoklic

Arhiv objav IJZ o organih družbe za leto 2014 in 2015 se nahaja na povezavi ob kliku na izbrano leto.

Javna objava podatkov po ZSDH-1
Revizijska poročila o računovodskih izkazih družbe GEN energija d.o.o.:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
DATUM
VEČ
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2013)
DATUM07.05.2014
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA4
ZADEVAPoročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2014)
DATUM09.04.2015
ZAPOREDNA ŠTEVILKA5
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za družbo GEN energija za leto 2015)
DATUM31.05.2016
ZAPOREDNA ŠTEVILKA6
ZADEVA Poročilo neodvisnega revizorja (za skupino GEN za leto 2015)
DATUM31.05.2016
Seznam subjektov, za katere velja omejitev poslovanja z družbo GEN energija d.o.o. po 60. čl. ZSDH-1*:
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
ZADEVA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA1
ZADEVAAkademija za razvoj - zavod
ZAPOREDNA ŠTEVILKA2
ZADEVAUVID, podjetje za svetovanje in organizacijo d.o.o.
ZAPOREDNA ŠTEVILKA3
ZADEVAENER – PRO, d.o.o.
*Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Ur.l.RS, št. 25/2014)
**Gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali drug poslovni subjekt iz javnega ali zasebnega sektorja
Informacije o sestavi organov upravljanja in nadzora se nahajajo na naslednji povezavi.

Regres je bil izplačan skladno z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

Družbo zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva, ki je objavljena tukaj.

Javna naročila
DATUM OBJAVE
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN
VRSTA
PREDMET JAVNEGA NAROČANJA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPIS SE IZTEČE
DATUM OBJAVE17.05.2017
ŠTEVILKA NAROČILA NA PORTALU JN

JN005096/2017-W01

VRSTAStoritev
PREDMET JAVNEGA NAROČANJANajem programske opreme Microsoft v obliki licenčne pogodbe MS Open Value Subscription
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Razpisna dokumentacija in obrazci k razpisni dokumentaciji
RAZPIS SE IZTEČE

Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljka, 29.5.2017 do 10. ure.

Rok za zastavljanje vprašanj je do torka, 23.5.2017 do 12. ure.

REMIT

REMIT podatke poročamo v skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga in so na voljo na tej povezavi.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije GEN 2015

Skladno z 42. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo je dobavitelj, GEN energija d.o.o., koristil v letu 2015. 

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2016

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3 ), (Ur. l. RS, št. 91/2015) objavljamo seznam evidenčnih javnih naročil, oddanih v obdobju od 1.4.2016 do 31.12.2016, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV.