Poslovodstvo - Generalni direktor: dr. Dejan Paravan

Dr. Dejan Paravan je strokovnjak na področju trženja električne energije z obsežnimi vodstvenimi izkušnjami v energetski dejavnosti Skupine GEN. Po končani gimnaziji v Novi Gorici je študiral na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, leta 2004 pa je na isti fakulteti postal tudi doktor elektrotehniških znanosti. 

Na začetku poslovne poti je prevzel vodenje različnih družb in projektov, povezanih s trgovanjem in dobavo električne energije, ki pomenijo začetek razvoja skupine GEN-I. V tej skupini je v preteklosti opravljal različne funkcije: člana uprave, izvršnega direktorja za prodajo, direktorja strateškega inoviranja, direktorja hčerinskih družb v Zagrebu, na Dunaju in v Milanu. Od marca do konca oktobra 2022 je opravljal funkcijo člana uprave družbe GEN-I, d.o.o., ki je del Skupine GEN.

Je poznavalec celotnega sektorja energetike, član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predavatelj na stanovskih konferencah in vabljeni predavatelj na visokošolskih ter znanstvenih ustanovah.

S 1. novembrom 2022 je nastopil štiriletni mandat generalnega direktorja v družbi GEN energija, d.o.o.

Poslovodstvo - Poslovni direktor: Danijel Levičar

Fizik in magister managementa je od leta 2000 izkušnje s področja energetike in delovanja elektroenergetskega sistema pridobival v Nuklearni elektrarni Krško in GEN energiji, kjer je sodeloval pri pripravi projekta JEK 2. Ima večletne mednarodne izkušnje. Služboval je na Evropski komisiji v Luksemburgu in Mednarodni agenciji za atomsko energijo na Dunaju. Leta 2013 je kot vodja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo skupaj s sodelavci zasnoval predlog usmeritev Energetskega koncepta Slovenije v smeri razvoja nizkoogljične družbe. Zagovarjal je vključevanje prometa v energetsko strategijo s poudarkom na e-mobilnosti. Njegovo področje odgovornosti je obsegalo tudi pripravo leta 2014 sprejete nove nacionalne energetske zakonodaje, s katero se je dokončno uredilo okolje za uveljavitev tržnih principov delovanja v vseh energetskih sektorjih. Konec leta 2016 se je pridružil skupini GEN-I kot član uprave družbe.

S 1. avgustom 2019 je nastopil štiriletni mandat poslovnega direktorja v družbi GEN energija, d.o.o.

Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. sestavljajo:
 • mag. Žiga Debeljak, predsednik
 • mag. Mateja Čuk Orel, namestnica predsednika
 • Ivana Nedižavec Korada, 
 • dr. Miloš Pantoš, 
 • Rok Marolt,
 • mag. Marijan Penšek,
 • Samo Fürst,
 • Marjanca Molan Zalokar in
 • Rene Jeromel.
 
 
 
Vodstva družb v Skupini GEN:

Krovna družba v Skupini GEN:

GEN energija, d.o.o.

 • dr. Dejan Paravan, generalni direktor
 • Danijel Levičar, poslovni direktor

 

Povezave družbe v Skupini GEN:

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

 • Stane Rožman, predsednik uprave
 • Saša Medaković, član uprave

 

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

 • mag. Uroš Koselj, direktor

 

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

 • Bogdan Barbič, direktor

 

Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

 • Tomislav Malgaj, direktor

 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

 • Maks Helbl, predsednik uprave,
 • Andreja Zupan, članica uprave,
 • Sandi Kavalič, član uprave,
 • Primož Stropnik, član uprave.