Poslovanje

Ključni podatki družbe in skupine GEN za leto 2016:

Ključni podatki
 

Družba

Skupina

POSTAVKA                                                                                                                             

2016                            

2015                                   

2016                             

2015                              

Sredstva v mio EUR 513,17 519,93 1.070,78 810,75
Kapital v mio EUR 430,38 432,53 755,52 744,76
Prihodki v mio EUR 168,82 175,54 377,43 180,51
EBIT v mio EUR 18,42 13,55 16,67 8,15
EBITDA v mio EUR 19,34 14,68 49,12 51,63
Čisti dobiček v mio EUR 17,87 12,84 31,89 11,06
Dodana vrednost v mio EUR 20,30 17,50 83,80 83,27
Čista donosnost sredstev 3,46 % 2,46 % 3,39 % 1,84 %
Čista donosnost kapitala 4,14 % 2,99 % 4,25 % 1,49 %

 

 

 

 

 

 

 

Več o poslovanju družbe in skupine GEN najdete v preteklih letnih in trajnostnih poročilih, ki se nahajajo na tej povezavi