Vodna energija

Obnovljiv vir energije


Električno energijo proizvajamo iz nizkoogljične in obnovljive vodne energije v družbah Savske elektrarne Ljubljana (SEL) in Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS).

Proizvodnja električne energije iz tega vira ima pomembno mesto v proizvodnem portfelju skupine GEN. V letu 2015 so naše hidroelektrarne zaradi izjemne vodnatosti reke Save k celotni proizvodnji električne energije v skupini GEN prispevale 14 %.

SEL proizvaja električno energijo v hidroelektrarnah:

  • HE Moste,
  • HE Mavčiče,
  • HE Medvode in
  • HE Vrhovo.


HESS proizvaja električno energijo v hidroelektrarnah:

  • HE Boštanj,
  • HE Arto-Blanca,
  • HE Krško.