Jedrska energija - Projekt JEK2

Projekt JEK2 kot osrednji strateški razvojni projekt pomembno prispeva k razvoju sodobne, zanesljive, varne in okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo. Tako lahko zagotavlja tudi stabilno in konkurenčno ceno te energije. JEK2 je ključen za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije.

Vabljeni k ogledu spletnega podmesta, ki podrobneje predstavi projekt JEK2 >>

JEK2 je ključni steber naše Vizije 3+1

Z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (projekt JEK2) lahko uresničimo prehod v nizkoogljično družbo. JEK2 je del Vizije 3+1, v kateri s kombinacijo treh nizkoogljičnih virov energije (jedrske, hidro in sončne energije) zagotavljamo stabilen, cenovno konkurenčen in nizkoogljičen sistem električne energije prihodnosti za Slovenijo in širšo regijo.

Lokacija JEK2

Umestitev JEK2 je načrtovana v neposredni bližini zdajšnje NEK. Predlog umešča JEK2 zahodno od obstoječe NEK. Primernost lokacije je bila predhodno že analizirana. V idejni zasnovi projekta smo opredelili mikrolokacijo, potreben prostor za objekte, razporeditev objektov, možnosti hlajenja na hladilne stolpe in možnosti priključka na zdajšnje stikališče ob NEK.

Energetsko dovoljenje za projekt JEK2

Družba GEN je julija 2021 od ministrstva za infrastrukturo pridobila energetsko dovoljenje za projekt JEK2, kar je pomemben mejnik na poti do končne odločitve o povečanju jedrskih proizvodnih zmogljivosti v Sloveniji. Jedrska energija lahko v sozvočju z obnovljivimi viri energije ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti in hkratni robustnosti elektroenergetskega sistema in s tem k stalni razpoložljivosti elektrike ob razumni ceni. Odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji bo zato sprejeta v široki in odprti javni razpravi. 

V Skupini GEN se zavzemamo za strokovno utemeljenučinkovittransparenten in odgovoren potek projekta JEK2.

 

Vabljeni k ogledu spletnega podmesta, ki podrobneje predstavi projekt JEK2 >>