Jedrska energija - Projekt JEK2

Skupina GEN je nosilec razvoja jedrske energetike v Sloveniji in z njim osrednjega razvojnega projekta nacionalnega pomena: izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne, JEK2.

JEK2 skupaj z obnovljivimi viri energije predstavlja temelj za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije. Pomembno bo prispeval k razvoju sodobne, zanesljive, varne, okolju prijazne in v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo, s tem pa tudi cenovno stabilnost in konkurenčnost te energije za velike in male odjemalce.

Vabljeni k ogledu spletnega podmesta, ki podrobneje predstavi projekt JEK2 >>

 

Lokacija JEK2

Umestitev JEK2 je načrtovana v neposredni bližini zdajšnje NEK, ki z več kot 40-letnim uspešnim delovanjem predstavlja temelj zaupanja lokalnega in širšega okolja ter gradnik družbene sprejemljivosti jedrske energije. Gre za prvovrstno energetsko lokacijo, ki ima zelo dobro povezljivost v elektroenergetsko omrežje s tremi visokonapetostnimi daljnovodi in ustreza zakonskim usmeritvam glede gradnje novih energetskih objektov.

Upošteva vse zahtevane kriterije, ki so pomembni za zanesljivo in varno obratovanje jedrske elektrarne. Na podlagi doslej opravljenih analiz lokacija omogoča potreben prostor za objekte, razporeditev objektov, možnosti hlajenja na hladilne stolpe in možnosti priključka na zdajšnje stikališče ob NEK.

V kateri fazi je projekt JEK2?

V teku so aktivnosti za pripravo na odločanje o projektu, pri čemer skupaj s pristojnimi ministrstvi koordinirano usklajujemo ključne mejnike do končne odločitve o investiciji.

Osrednji fokus na GEN energiji namenjamo pripravi vloge za državni prostorski načrt (DPN), in sicer tako, da bi lahko v prostor umestili tudi elektrarno z večjo močjo, do 2.400 MW. Pri tem so ključne tudi informacije, pridobljene na podlagi strokovnega dialoga s potencialnimi dobavitelji.

 

Vabljeni k ogledu spletnega podmesta, ki podrobneje predstavi projekt JEK2 >>