Poslovanje

Ključni podatki družbe in skupine GEN za leto 2020:

Ključni podatki
 

Skupina

Družba

POSTAVKA/LETO                                                                                                                             

2021                            

2020                                 

2021                               

2020                                

Prihodki v tisoč EUR 3.483.568 2.193.560 239.522 231.350
EBIT v tisoč EUR 134.993 86.192 30.564 53.607
EBITDA v tisoč EUR 179.719 144.526 31.323 54.329
Čisti dobiček v tisoč EUR 105.555 64.189 27.054 45.664
Sredstva v tisoč EUR 1.397.959 1.223.555 641.955 634.934
Kapital v tisoč EUR 1.005.911 912.480 536.835 522.710
Zadolženost v tisoč EUR 146.469 162.269 70 11.866
Investicije v tisoč EUR 47.458 57.147 4.359 19.160
Proizvedena električna energija v GWh 3.388 3.674    
Prodana električna energija v GWh 48.685 45.281 3.972 3.930
Število zaposlenih konec leta 1.232 1.159 66 64

 

Več o poslovanju družbe in skupine GEN najdete v preteklih letnih poročilih, ki se nahajajo na tej povezavi