Zaposleni

V Skupini GEN se zavedamo, da je znanje zaposlenih presečišče uresničevanja trajnostnega razvoja na vseh treh ravneh našega delovanja: poslovno-obratovalni, družbeni in okoljski. Zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih v družbah Skupine GEN.

V Skupini GEN je zaposlenih več kot 1660 oseb, od katerih jih ima več kot 66 % vsaj višje šolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Število zaposlenih sledi rasti in razvoju skupine ter izzivom, ki jih prinašata.

 

AKTUALNE RAZPISE ZA NOVA DELOVNA MESTA OBJAVLJAMO NA POVEZAVI: ZAPOSLITEV

 

Število zaposlenih glede na raven strokovne izobrazbe, na dan 31. 12. 2022:

 

Izobrazbena struktura v skupini GEN

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah skupine GEN (organigram skupine GEN) ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. 

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah, vključenih v Skupino GEN, ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. Nizka stopnja fluktuacije priča o predanosti in motiviranosti zaposlenih za delovanje v okolju, ki spodbuja znanje, odgovornost in povezovanje.

Ključna strokovna področja zaposlenih z 8. ravnjo strokovne izobrazbe (magistri/-ce in doktorji/-ice znanosti) so:

  • jedrska tehnika in jedrska energetika,
  • elektrotehnika,
  • jedrska fizika,
  • strojništvo in
  • ekonomija.
Poslanstvo skupine GEN uresničujejo ljudje – zaposleni

S svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja k:

  • obratovalni učinkovitosti,
  • poslovni odličnosti,
  • okoljski odgovornosti in
  • družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.
Vpišite se v bazo kandidatov

V Skupini GEN verjamemo, da je za naslavljanje izzivov razogljičenja in doseganja ustrezne stopnje samooskrbe z električno energijo najboljša in za Slovenijo najbolj primerna kombinacija vlaganj v obnovljive vire in jedrsko energijo.

Osrednja strateška investicija Skupine GEN je izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), ki bo zagotavljala velike količine brezogljične, konkurenčne in zanesljive energije, nujno potrebne za trajnostni razvoj Slovenije. V družbi GEN energija, ki je nosilec in razvijalec investicije JEK2, intenzivno nadaljujemo s postopki za pripravo na dokončno naložbeno odločitev, pri čemer so ključne tudi kadrovske okrepitve.

 

Če se vidite kot del ekipe ustvarjanja največjega projekta v zgodovini Slovenije, vabljeni, da se vpišete v spodnjo bazo kandidatov.

Obrazec za vpis je dostopen na povezavi > http://kadri.gen-energija.si