Zaposleni

V Skupini GEN se zavedamo, da je znanje zaposlenih presečišče uresničevanja trajnostnega razvoja na vseh treh ravneh našega delovanja: poslovno-obratovalni, družbeni in okoljski. Zato si nenehno prizadevamo za izobraževanje, usposabljanje ter strokovni in osebnostni razvoj vseh zaposlenih v družbah Skupine GEN.

V letu 2021 nas je bilo 1.554 oziroma ob upoštevanju pravil konsolidacije 1.232 zaposlenih, od katerih jih ima več kot 66 % vsaj višje šolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Število zaposlenih sledi rasti in razvoju skupine ter izzivom, ki jih prinašata.

 

AKTUALNE RAZPISE ZA NOVA DELOVNA MESTA OBJAVLJAMO NA POVEZAVI: ZAPOSLITEV

 

Število zaposlenih glede na raven strokovne izobrazbe, na dan 31. 12. 2021:

SKUPINA GEN             1. raven      2. raven      3. raven      4. raven      5. raven       6. raven      7. raven      8. raven      9. raven      10. raven      SKUPAJ     

GEN energija

0 0 0 0 5 7 8 38 3 5 66

GEN-I

1 0 0 9 105 29 214 196 24 19 597

NEK

0 1 1 11 270 69 54 212 16 10 644

SEL

3 0 0 18 34 11 10 16 3 0 95

TEB

0 2 0 16 28 18 14 21 0 1 100

HESS

0 0 0 3 16 4 11 16 1 1 52

SKUPAJ

4 3 1 57 458 138 311 499 47 36 1.554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobrazbena struktura v skupini GEN

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti dela v družbah skupine GEN (organigram skupine GEN) ima več kot polovica zaposlenih vsaj višješolsko izobrazbo. 

V skupini GEN je bilo v letu 2021 zaposlenih 36 doktorjev/doktoric znanosti, 47 magistrov/magistric znanosti in 499 univerzitetnih diplomantk/diplomantov. Ključna strokovna področja zaposlenih z 8. ravnjo strokovne izobrazbe (magistri/-ce in doktorji/-ice znanosti) so:

  • jedrska tehnika in jedrska energetika,
  • elektrotehnika,
  • jedrska fizika,
  • strojništvo in
  • ekonomija.
Poslanstvo skupine GEN uresničujejo ljudje – zaposleni

S svojim vsakodnevnim strokovnim, predanim in odgovornim delom prispevajo k vsem vidikom uresničevanja trajnostnega razvoja k:

  • obratovalni učinkovitosti,
  • poslovni odličnosti,
  • okoljski odgovornosti in
  • družbeni skrbnosti skupine GEN ter vseh vanjo vključenih družb.