Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
V GEN krepimo komuniciranje o statusu projekta JEK2
Izgradnja nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) je osrednji strateški projekt, ki bo na zanesljiv, varen, okoljsko odgovoren in ekonomsko učinkovit način odločilno prispeval k razogljičenju slovenskega elektroenergetskega sistema. V Skupini GEN nadaljujemo s prizadevanji za celovito obveščanje javnosti o statusu in aktivnostih na tem projektu, ki smo jih v februarju še okrepili. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022