Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Z enakopravno obravnavo nizkoogljičnih tehnologij do polnega potenciala jedrske energije
Generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan se je danes v Bruslju udeležil mednarodne konference Nuclear Energy 2.0, ki je poglobljeno obravnavala osrednjo vlogo jedrske energije pri doseganju podnebnih, družbenih in strateških ciljev Evropske unije v partnerstvu z obnovljivimi viri energije. Konferenco so skupaj organizirale tri evropske energetske družbe: francoski EDF, finski FORTUM in švedski Vattenfall. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022