Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
NEK ponovno na polni moči
Nuklearna elektrarna Krško ponovno proizvaja električno energijo na polni moči, potem ko so v jedrski elektrarni v tednih od zaustavitve 6. oktobra uspešno opravili vsa korektivna dela za odpravo nepričakovane okvare in generator 17. novembra zvečer sinhronizirali z elektroenergetskim omrežjem. Za uspešno opravljene ukrepe ter izpolnjene pogoje za varno obratovanje elektrarne velja vsa pohvala zaposlenim v NEK ter njihovim strokovnim in zanesljivim partnerjem. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2022