Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Nadzorni svet GEN s finančno direktorico mag. Gordano Radanovič sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata
Danes, dne 24. novembra 2022, je nadzorni svet družbe GEN energija s finančno direktorico mag. Gordano Radanovič sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Mandat ji preneha s 30. novembrom 2022. Nadzorni svet GEN se je finančni direktorici zahvalil za njeno delo v času opravljanja funkcije in ji zaželel uspešno delo na njeni nadaljnji poslovni poti. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021
Projekt JEK2
Article photo

Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem JEK2 je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine GEN in ključni del vizije 3+1.

Želite vedeti več o projektu >

Vizija 3+1
Article photo

V Skupini GEN na energetske, okoljske in ekonomske izzive prihodnosti odgovarjamo z Vizijo 3+1. Mešanico jedrske, vodne in sončne energijo in plinom kot strateško rezervo.

Vabljeni k ogledu spletne strani >