21. mednarodna konferenca LJUBLJANA 2012; Nuclear Energy for New Europe
Krško, 09.02.2012

Društvo bo tudi letos organiziralo že 21. tradicionalno srečanje jedrskih strokovnjakov, ki bo letos v sodelovanju z industrijo potekalo v Ljubljani. Poudarek letošnje konference je trajnostna raba jedrske energije in pomen jedrske energije ter jedrskih elektrarn za trajnostni razvoj družbe. Konferenca bo gostila znane govorce iz različnih mednarodnih združenj IAEA (International Atomic Energy Agency), OECD NEA (Nuclear Energy Agency) in WANO (World Association of Nuclear Operators), ki bodo še posebej poudarili pomembnost jedrske energije kot trajnostnega vira energije oziroma njenega doprinosa k trajnostnemu razvoju družbe.

Na konferenci bodo, poleg vabljenih predavateljev, številni tuji in domači avtorji predstavili svoje znanstvene in tehnične prispevke, povezane z uporabo jedrske energije. Tematsko bo konferenca pokrivala široko področje uporabe jedrske energije in sicer od tehničnih vidikov obratovanja jedrskih elektrarn do znanstvenih prispevkov na temo fisije in fuzije.

Lansko leto je jubilejna 20. konferenca v Bovcu privabila več kot 180 udeležencev iz Evrope, Azije in Amerike.

Organizator konference vljudno vabi vse potencialne avtorje, da pošljejo povzetke svojih člankov za omenjeno konferenco. Rok za oddajo povzetkov je 15. maj 2012 

Za več informacij o konferenci, programu, prizorišču in hotelski nastanitvi, obiščite spletni naslov:www.nss.si/ljubljana2012/.

Brošura (english)(.pdf)