Novo leto, nov začetek! [VIDEO]
Krško, 23.12.2020

Skupina GEN je tudi v letu 2020, ki ga je močno zaznamovala epidemija nalezljive bolezni covid-19, uresničevala svoje poslanstvo – zanesljivo oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo. Uspešno smo se prilagodili zahtevnim razmeram ter s primernimi in odločnimi ukrepi zaščitili zdravje naših zaposlenih, zlasti pa odgovornih na ključnih delovnih mestih. Tako smo nepretrgoma zagotavljali stabilno in varno obratovanje naših elektrarn, uspešni pa smo bili tudi pri trgovanju in dobavi energentov našim odjemalcem.

Letošnji dosežki so v veliki meri tudi rezultat vztrajnih, dolgoletnih vlaganj v znanje naših zaposlenih ter preteklih investicij v odgovorno zamenjavo in nadgradnjo opreme. Vse to pa je seveda mogoče le z dobrim sodelovanjem s predstavniki lastnika.

Ob izteku leta smo zbrali izjave vodilnih v Skupini GEN. Vabljeni k ogledu.

 

Novo leto, nov začetek! [VIDEO]