Poslovno leto 2020 uspešno zaključili, načrtovane investicije za 2021 v višini 105 mio EUR
Krško, 14.01.2021

V Skupini GEN smo v letu 2020 kljub izjemno zahtevnim razmeram in zamikom investicij, ki so nastale kot posledica epidemije, obratovali zelo stabilno in zanesljivo oskrbovali svoje odjemalce z električno energijo, proizvedeno iz brezogljičnih virov: jedrske in vodne energije. Kljub slabim hidrološkim razmeram so hidroelektrarne obratovale dobro, Nuklearna elektrarna Krško pa je v letu 2020 presegla načrtovano proizvodnjo.

V Skupini GEN smo v preteklem letu ustvarili več kot 2,3 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v skupini so izvedle investicije na ravni 100 milijonov evrov, kar Skupino GEN kot že vrsto let doslej ponovno uvršča med investicijsko najbolj dejavne poslovne skupine v Sloveniji.

Neto dobiček celotne skupine smo v letu 2020 načrtovali zelo ambiciozno in ga bomo celo presegli za okoli petino, po ocenah bo dobiček na ravni 65 milijonov evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je za preteklo leto ocenjena na ravni 170 tisoč evrov. Tudi v krovni družbi GEN energija smo presegli načrte, prihodki podjetja so na ravni 230 milijonov evrov, čisti dobiček pa 45 milijonov evrov. Izpolnili smo vsa ključna pričakovanja SDH in leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.

Kot poudarja, generalni direktor Martin Novšak družbe GEN energija, smo z zanesljivim in varnim obratovanjem proizvodnih enot ter s trgovsko in prodajno aktivnostjo zagotovili zanesljivo oskrbo odjemalcev z brezogljično električno energijo in zemeljskim plinom: »Proizvodnja vseh elektrarn v Skupini GEN je bila kljub zahtevni situaciji, ki jo je prinesla epidemija, zaradi uspešnih in pravočasno sprejetih ukrepov zelo stabilna in je zagotavljala nemoteno oskrbo gospodinjstvom, javnemu sektorju in gospodarstvu ter vsem ostalim porabnikom električne energije. Za to so zaslužne izkušene ekipe s kompetentnimi in stabilnimi vodstvi, z znanjem, ki zajema tudi najširše mednarodne izkušnje in standarde. Uspešno smo izvedli tudi vse potrebne servise, zato so naše elektrarne v odlični kondiciji. Dobro obratovanje pa seveda prinaša tudi dobre poslovne rezultate.«

Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energija, dodaja: »V letu 2020 smo poleg uspešne izvedbe vseh načrtovanih investicij naredili tudi pomembne korake na razvojnem področju pri projektu JEK2; oddali in dopolnili smo vlogo za energetsko dovoljenje, jedrsko renesanso pa smo lahko spremljali tudi na mednarodnem področju. Jedrska tehnologija je v Sloveniji nepogrešljiva za sodobno, strateško usmerjeno energetsko samooskrbo države ter za krepitev gospodarskega in družbenega razvoja.  V Skupini GEN odločno podpiramo tudi uresničevanje cilja brezogljičnosti. V novem letu slovenskim porabnikom omogočamo izbiro brezogljične jedrske energije kot najugodnejše možnosti. Jedrska in vodna energija imata osrednjo vlogo pri zanesljivi in vsem dostopni oskrbi z brezogljično energijo.«

Celotno sporočilo z javnost je dostopno tukaj.

Poslovno leto 2020 uspešno zaključili, načrtovane investicije za 2021 v višini 105 mio EUR