Imenovana finančna direktorica družbe GEN energija
Krško, 02.06.2021

Na včerajšnji seji Nadzornega sveta GEN je bila imenovana nova članica poslovodstva družbe GEN energija d.o.o. Mesto finančne direktorice je zasedla mag. Gordana Radanovič, ki bo štiriletni mandat nastopila 1. julija 2021.

V Skupini GEN smo v preteklem letu dosegli izjemne poslovne rezultate in verjamemo, da bo razširjeno, po novem tričlansko poslovodstvo tudi v prihodnje uspešno uresničevalo ambiciozno zastavljene strateške načrte, s katerimi v skupini dolgoročno zagotavljamo zanesljivo in konkurenčno oskrbo slovenskih porabnikov z nizkoogljično električno energijo in se obenem odločno uvrščamo med najuspešnejše poslovne skupine v Sloveniji in širši mednarodni regiji.

Imenovana finančna direktorica družbe GEN energija