Z evropskimi poslanci o energetskih izzivih
Krško, 02.09.2022

V prostorih GEN energije smo danes gostili slovenske in hrvaške evropske poslance in posavske poslance Državnega zbora. Obisk je bil namenjen predstavitvi proizvodnje jedrske energije ter razvojnih načrtov Skupine GEN in Nuklearne elektrarne Krško.  

Generalni direktor GEN energije Blaž Košorok in poslovni direktor Danijel Levičar sta predstavila Vizijo 3+1 Skupine GEN, ki z odporno energetsko mešanico jedrske in obnovljivih virov energije zagotavlja dolgoročno energetsko varnost tako Sloveniji kot širši regiji. Vključitev jedrske energije v taksonomijo financiranja trajnostnih virov energije je družbi GEN dala dodatno spodbudo pri načrtovanju projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem, gospodarstvu in predvsem finančnim institucijam in vlagateljem pa pomembno sporočilo glede trajnostne uporabe jedrske energije danes in v prihodnje.

V številnih evropskih državah javna podpora jedrski energiji narašča, in tudi v Sloveniji se krepi zavedanje o pomenu domačih jedrskih zmogljivosti za stabilno, zadostno, okolju in podnebju prijazno ter vsem dostopno oskrbo z električno energijo.

Predsednik uprave NEK Stane Rožman in član uprave Saša Medaković sta predstavila aktualnosti Nuklearne elektrarne Krško, s poudarki na skorajšnjem remontu in načrtu modernizacije. Direktor Agencije za radioaktivne odpadke mag. Sandi Viršek pa je predstavil projekt izgradnje odlagališča NSRAO. Po ogledu Sveta energije je sledil še obisk NEK z nagovorom novinarjev.

 

Izjave vodstev GEN Energije, NEK in ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke ter predstavnikov slovenskih ter hrvaških evropski poslancev so podani v nadaljevanju:

Blaž Košorok, generalni direktor GEN energije:

»V luči geopolitičnih in energetskih dogajanj, ki so Evropsko unijo potisnila pred največje izzive doslej, sta naš skupni razvoj in prihodnost močno odvisna od uspešne stabilizacije trenutno nedelujočih energetskih trgov in hkrati nujno potrebnih investicij v neodvisno energetsko oskrbo, osnovano na realnih temeljih. S poslanci v Evropskem parlamentu smo danes obravnavali ključne razvojne izzive in priložnosti. Predstavili smo jim Vizijo 3+1 Skupine GEN, ki z odporno energetsko mešanico jedrske in obnovljivih virov energije zagotavlja dolgoročno energetsko varnost tako Sloveniji kot širši regiji.

Izpostavili smo, da vključitev jedrske energije v taksonomijo financiranja trajnostnih virov energije prinaša pomembno sporočilo gospodarstvu in predvsem finančnim institucijam in vlagateljem glede trajnostne uporabe jedrske energije za dolgoročno oskrbo z nizkoogljično električno energijo. Družbi GEN pa pomeni dodatno spodbudo pri načrtovanju projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) z možnostjo dostopa do novih virov financiranja.

V številnih evropskih državah javna podpora jedrski energiji narašča in tudi v Sloveniji se krepi zavedanje o pomenu domačih jedrskih zmogljivosti za stabilno, zadostno, okolju in podnebju prijazno ter vsem dostopno oskrbo z električno energijo. Za razliko od uvoženih fosilnih virov znamo elektriko iz energije jedra v Sloveniji proizvajati doma, v Krškem. Slovenija ima kot jedrska država danes priložnost in odgovornost, da svoje dragoceno znanje in izkušnje uspešno prenese v izgradnjo nove jedrske elektrarne, ki bo tudi prihodnjim generacijam omogočila razvoj in kakovostno življenje, kot smo ga uživali doslej.«

 

Stane Rožman, predsednik uprave NEK, in Saša Medaković, član uprave NEK, sta izrazila zadovoljstvo ob priložnosti, da pomembnim deležnikom predstavita rezultate in načrte elektrarne: »NEK je dober primer sodelovanja dveh držav. V obdobju soočanja z izzivi podnebne in energetske krize je s svojo zanesljivostjo in predvidljivostjo pomemben dejavnik zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške.«

 

Direktor ARAO, Agencije za radioaktivne odpadke, mag. Sandi Viršek:

»Slovenija je država, kjer je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ustrezno poskrbljeno. Javno gospodarsko službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji izvaja ARAO - agencija za radioaktivne odpadke. Na ARAO se zavedamo naše vloge in odgovornosti v verigi zagotavljanja nemotene dobave energentov v prihodnosti, zato glavnino aktivnosti usmerjamo v čimprejšnjo izgradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Ob tem pa si stalno prizadevamo tudi za dobro sodelovanje na meddržavni ravni, posebno še s hrvaškimi kolegi na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Veseli nas, da že več let uspešno sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje, nova znanja in dobre prakse. Verjamemo, da usklajeno meddržavno sodelovanje na vseh ravneh v naši panogi lahko vodi do učinkovitih rešitev za energetsko preskrbo v prihodnje.«

 

Poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (Slovenija):

»Najlepša hvala predstavnikom NEK, GEN Energije in ARAO za predstavitev posavske energetike in njihovih razvojnih načrtov. Hvala kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta in Državnega zbora RS za sprejem mojega povabila v Krško, Posavje, v pomembno energetsko regijo.

EU je zanemarila energetsko varnost in danes plačuje veliko ceno za neodgovorno energetsko politiko in veliko energetsko odvisnost od Rusije. Jedrska energija je v Taksonomiji, ki jo je sprejela EU, uvrščena med vire energije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo. V Sloveniji in v vseh državah EU moramo poiskati rešitve za stabilno oskrbo z električno energijo in ostalimi energenti v prihodnje.  Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem omogoča dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po konkurenčnih cenah. Slovenska vlada mora čim prej začeti s postopkom umeščanje JEK 2 v prostor.

Slovenija in Hrvaška imata dobre izkušnje pri delovanju NEK. Za Slovenijo je pomemben tudi LNG terminal na Krku na Hrvaškem, zato je prav, da nadaljujemo pogovore med državama o sodelovanju na področju energetike.«

 

Poslanec Evropskega parlamenta Karlo Ressler (Hrvaška):

»Ruska agresija na Ukrajino in povečana geopolitična negotovost sta poziv Evropi, naj se vrne k politikam zdravega razuma, zlasti v energetiki. Jedrska energija lahko pomembno prispeva k energetski neodvisnosti, zanesljivosti oskrbe in ustvarjanju zadostne količine čiste, nizko - ogljične elektrike. Nuklearna elektrarna Krško to počne že štiri desetletja z zanesljivo proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi standardi. Zato se želimo v Krškem dodatno seznaniti z delovanjem največjega elektroenergetskega objekta v Sloveniji in na Hrvaškem ter podpreti nadaljnji razvoj tesnega sodelovanja med državama na področju energetike.«

 

 

Z evropskimi poslanci o energetskih izzivih