Uvozna neodvisnost in razogljičenje slovenske elektroenergetike do leta 2035 sta izvedljiva – z JEK2 in obnovljivimi viri energije
Ljubljana, 12.10.2022

Medijska hiša Delo je z današnjo poslovno konferenco Energetika 2022 sklenila večmesečno poslovno kampanjo z naslovom Energetska neodvisnost ter učinkovito upravljanje energije – kaj pričakovati na trgu energentov v prihodnosti. Konferenca je združila aktualne odmeve v energetiki, z udeležbo vodilnih predstavnikov družb v Skupini GEN.

Udeležence je uvodoma pozdravil Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektor, ki je opozoril na močno nepredvidljivost razmer v Evropi in izpostavil rešitev, to je dogovor za dosego vojaškega in ekonomskega miru. »Težki časi so tudi velika priložnost,« je dejala mag. Alenka Bratušek, državna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo. Predstavila je aktualne poudarke prenove Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki si za eno glavnih prioritet postavlja razogličenje, z višanjem deleža obnovljivih virov energije, ob hkratni učinkoviti rabi energije.

Prvi panel z naslovom »Kako zagotoviti energetsko neodvisnost in hkrati prehod na obnovljive vire energije« je odprl dr. Jože P. Damijan, profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in partner v podjetju Grant Thornton Advisory. Sledila je okrogla miza, na kateri so se mu pridružili poslovni direktor Skupine GEN Danijel Levičar, član uprave GEN-I dr. Dejan Paravan, direktor HESS Bogdan Barbič in predsednica uprave Petrola mag. Nada Drobne Popović. Da ob načrtovanem izstopu iz premoga do leta 2033 potrebujemo stabilen in zanesljiv vir kot hrbtenico elektroenergetskega sistema, in to glede na vse razmere ne more biti plin, je bilo eno vsebinskih vodil razprave.

»Razogljičenje slovenskega elektroenergetskega sistema do leta 2035 je realno izvedljivo – z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne, z roko v roki z obnovljivimi viri energije,« je med drugimi poudarki izpostavil poslovni direktor Danijel Levičar. Da ena tehnologija nikoli ni rešitev, potrebujemo kombinacijo, je opozoril dr. Dejan Paravan, predsednik uprave GEN-I: »Po naših predvidevanjih bodo prednjačili jedrska in obnovljivi viri energije, z vključevanjem novih tehnologij, kot bo v prihodnosti na primer vodik.« Odločitve za zeleni prehod je potrebno sprejemati danes, s tem pa projekte začeti umeščati v prostor. Na dolgi rok zgolj varčevanje ne bo dovolj, saj se bo poraba zaradi elektrifikacije nedvomno povečala. Za podnebni prehod bodo potrebni ustrezni družbeni kompromisi, so še navedli sogovorniki.

Drugemu panelu z naslovom Učinkovito upravljanje energije, razogljičenje v industriji in kako se odzvati na visoko rast cen energentov je sledil še tretji, z rdečo nitjo, kaj pričakovati na trgu energentov v prihodnosti. Uvod v panel je pripravil Primož Stropnik, vodja sektorja trženja in komerciale GEN in član uprave GEN-I, ki je izpostavil, da je soočanje z napovedmi cen na trgu električne energije dnevna prioriteta družb GEN in Gen-I. Ker gre za izjemno težko napovedljive podatke, je ključno dobro obvladovanje tveganj. Skoraj 20 let so se cene v Evropi gibale prenizko, kar energetiki ni omogočalo investicijske naravnanosti, zato je definicija modelov za prihodnje investicije ključna za to, da bomo tveganja lažje porazdelili na daljše časovno obdobje. Sledila je okrogla miza, na kateri so se pridružili generalni direktor Skupine GEN Blaž Košorok, direktor Elesa mag. Aleksander Mervar, dr. Jože P. Damijan in direktor Kolektor Technologies Rok Vodnik.

Glede pričakovanih državnih odločitev na področju slovenske elektroenergetike je generalni direktor GEN energije Blaž Košorok poudaril, da če kdaj, je sedaj pravi čas za sprejem odločitve za novi blok jedrske elektrarne. »Slovenija ima dobre izkušnje z jedrsko energijo že več kot 40 let, NEK sodi med najbolj uspešno vzdrževane jedrske objekte, javno mnenje v podporo jedrski energiji se krepi.« Čas pa je tudi za evropsko solidarnost in enotnost, saj je energetska kriza hkrati tudi kriza vrednot, so se strinjali sogovorniki.  

Več o dogodku na povezavi: DPC Energetika - Delo.

Uvozna neodvisnost in razogljičenje slovenske elektroenergetike do leta 2035 sta izvedljiva – z JEK2 in obnovljivimi viri energije