Rešena odprta medsebojna razmerja med družbama Elektro Ljubljana d.d. in GEN energija d.o.o.
Krško, 29.06.2023

Družbi Elektro Ljubljana d.d. in GEN energija d.o.o. sta sklenili poravnavo, s katero sporazumno in v obojestransko korist razrešujeta vsa odprta sporna medsebojna razmerja, vezana na poslovni delež družbe Elektro Ljubljana d.d. v družbi GEN-EL d.o.o.

Sporazumna poravnava bo osnova za vpis družbe GEN energija d.o.o. kot imetnika dosedanjega 25-odstotnega deleža Elektra Ljubljana d.d. na deležu v družbi GEN-EL d.o.o.

Družbi sta se s poravnavo zavezali, da bosta z umikom zaključili vse odprte sodne postopke, vezane na navedeni poslovni delež v družbi GEN-EL. Dosežen je bil dogovor za poravnavo pri vrednosti 17,8 milijona evrov. S poravnavo v obojestransko korist se družbi še izdatneje osredotočata k njunemu temeljnemu poslanstvu in osnovnim dejavnostim kot gradnikoma uspešne izvedbe zelenega prehoda slovenskega elektroenergetskega sistema.

Elektro Ljubljana d.d. in GEN energija d.o.o.

Rešena odprta medsebojna razmerja med družbama Elektro Ljubljana d.d. in GEN energija d.o.o.