Enajsti Elektrofest energetsko opismenjeval mlade
Ljubljana, 08.09.2023

Skupaj z družbo ELES, ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko in Elektroinštitutom Milana Vidmarja je bila Skupina GEN s Svetom energije danes organizator že 11. Elektrofesta. Namen vsakoletnega izobraževalnega dogodka je širjenje elektrotehniške energetske pismenosti med srednješolci. Na predavanjih in delavnicah, ki so potekale na štirih »elektro-postajah« oziroma strokovnih sklopih, so energetsko opismenjevali preko 350 mladih.

Skupina GEN je s Svetom energije predstavila dve interaktivni orodji, energetsko-podnebni simulator En-ROADS in simulator »Energetska mešanica« proizvodnje EE v Sloveniji. Z veliko zanimanja so si dijaki ogledali še dva eksperimenta, ki sta na interaktiven način prikazala delež porabe energije v končni rabi energije na posameznika v Sloveniji ter primerjavo površin za proizvodnjo električne energije iz različnih vrst elektrarn.

Družba ELES je za dijake pripravila predstavitev dela vzdrževalcev razdelilno transformatorskih postaj in daljnovodov, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je izvajala delavnico z naslovom Poganjati z elektriko je lažje, Elektro inštitut Milan Vidmar pa je predstavil in opisal Laboratorij za visoko napetost, ki deluje že več kot 60 let.

Enajsti Elektrofest energetsko opismenjeval mlade