GEN spodbuja mlade tehnike in naravoslovce
Krško, 28.03.2012

V letošnjem  šolskem letu smo se povezali še posebej zanimivo. Za dijake zaključnih letnikov na Srednji poklicni in strokovni šoli smo skupaj z mentorji pripravili natečaj in v okviru praktičnega dela poklicne mature razpisali teme za izdelavo treh modelov: model  sistema za regulacijo povprečne temperature reaktorskega hladila, model parne turbine in model hidroelektrarn. Tovrstni praktični projekti vzpodbujajo mlade k inovativnosti in ustvarjalnosti, ti pa so ključni za prihodnost in garancija za uspeh.

PRVI PROJEKT: Delujoč model  sistema za regulacijo povprečne temperature reaktorskega hladila - CRDM

Nuklearna elektrarna Krško  je močno vpeta v naše okolje, poleg domačega strokovnega kadra, smo priča tudi visoki tehnologiji in naprednim rešitvam. Procesi v elektrarni so tako za mnoge nerazumljivi in nepredstavljivi, v ta namen se bodo dijaki pobliže spoznali z regulacijo moči reaktorja. Dijaki izdelujejo maketo, na kateri bo prikazana regulacija moči reaktorja. Moč reaktorja se spreminja s spremembo reaktivnosti v jederski sredici na katero vpliva koncentracija in zmes hladila ter položaj regulacijskih palic. Na maketi se želi prikazati zanesljiv sistem spuščanja in dvigovanja regulacijskih palic, ki zagotavljajo stabilno delovanje elektrarne.

Dijaki izdelujejo maketo pod mentorstvom Jožeta Požuna. Končali  so z načrtovanjem  in so trenutno v fazi sestave modela. Za konec jim ostane še krmilni del, kar pa za bodočega elektrotehnika ne bi smelo predstavljati resne težave.

DRUGI PROJEKT: Delujoč model hidroelektrarne s tremi različnimi turbinami: Peltonova, Kaplanova in Francisova

Drug projekt, na katerem delajo dijaki, je izdelava maket vodnih elektrarn in parne turbine. Povod za slednjo je bil projekt gradnje elektrarn na spodnji Savi, ki že več let poteka pred našimi očmi. A le redki vedo, kako hidroelektrarna pravzaprav deluje.

V teoriji poznamo tri osnovne tipe vodnih turbin Peltonova, Francisova in Kaplanova. Vsaka je primerna za drugačen vodni režim in vsaka ima svoje karakteristike in obliko. Dijaki delajo pod mentorstvom Štefana Mavrekain in Francija Uduča. Projekta so se lotili pri pouku prostorskega modeliranja, kjer so izdelali prototipe turbinskih koles na 3D tiskalniku. V fazi nastajanja po so tudi že vodni bazeni, v katerih bodo predstavljene posamezne elektrarne.

GEN energija in SPSŠ Krško bosta na posebnem dogodku, v začetku junija, predstavila in ocenila končne izdelke dijakov. Projekte bo ocenila tričlanska komisija, ki bo ovrednotila posamezne izdelke ter predlagala najboljšega. Vsi izdelki bodo prejeli tudi denarno nagrado.