Zaposlimo PRIPRAVNIKA ali PRIPRAVNICO V PRAVNI SLUŽBI
Krško, 21.02.2012

Podatki o delovnem mestu in pogoji za zasedbo delovnega mesta

Naziv delovnega mesta: Pravni referent - pripravnik

Organizacijska enota: Splošni sektor, Pravna služba

Vrsta in vsebina dela:

  • izvajanje lažjih del na pravnem področju;
  • priprava osnutkov podlag za akte družbe;
  • priprava osnutkov enostavnejših pogodb;
  • nudenje pravne pomoči zaposlenim pri njihovem delu;
  • pripravljanje osnutkov enostavnejših pravnih mnenj;
  • spremljanje in preučevanje veljavne zakonodaje, ki je potrebna za učinkovito in zakonito delovanje družbe;
  • opravljanje vseh del po nalogu in navodilih neposredno nadrejenih vodij in poslovodje - direktorja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Raven izobrazbe: 7

Smer izobrazbe: pravna ali druga primerna smer

Dodatna znanja in zahteve: aktivno znanje angleškega jezika, vozniški izpit B kategorije

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: /

Zahtevnost dela, tarifni razred: visoko zahtevna dela, VII. tarifni razred

 

Izbranega kandidata/kandidatko bomo zaposlili za določen čas 1 leta.

Kandidati lahko prijavo z življenjepisom oddajo najkasneje do 26.02.2012 na naslov: GEN energija, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.   

 

Dodatne informacije dobite pri ge. Nataši Kuzmički, tel. št. 07 49 10 133.