Rekordna proizvodnja elektrarn v skupini GEN
Krško, 17.12.2014

Skupina GEN poslovno leto zaključuje zelo uspešno, z uresničitvijo vseh zastavljenih ciljev, med katerimi je najpomembnejši zanesljiva in konkurenčna oskrba z električno energijo. K odličnim rezultatom poslovanja je izdatno prispevala Nuklearna elektrarna Krško, kjer ob stabilnem obratovanju brez zaustavitev pričakujejo rekordno proizvodnjo. Leto 2014 pa je zaznamovala tudi izredna hidrologija, ki je vplivala na najvišjo proizvodnjo v zgodovini vseh elektrarn skupine na Savi, tako v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, kot v Savskih elektrarnah Ljubljana, Termoelektrarna Brestanica pa je z zanesljivostjo zagonov potrdila svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti sistema.

Direktor Martin Novšak je na današnjem srečanju z novinarji poudaril, da so - kljub izredno zahtevnim tržnim razmeram - z rezultati obratovanja elektrarn v skupini več kot zadovoljni. Do konca leta bodo vse enote skupno proizvedle približno 3,6 TWh električne energije oziroma 20 % več kot v letu 2013. »Na ravni družbe pričakujemo približno 15 milijonov evrov dobička, na ravni skupine pa 22 milijonov evrov, kar je dvakrat več od načrtovanega. Ob tem pa smo posodobili tudi strateški načrt našega delovanja za naslednje petletno obdobje s pogledom v naslednje desetletje.«

Skupina GEN je letos izvedla za skoraj 150 milijonov evrov investicij in naložb. Med najpomembnejšimi so tehnološke nadgradnje v NEK, nadaljevanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi in odkup dodatnega lastniškega deleža v družbi HESS. S plačilom kupnine v skupni višini 96 milijonov evrov je namreč skupina GEN z 21. oktobrom postala tudi večinska, 51-odstotna lastnica družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi. Z nakupom poslovnega deleža v HESS se je povečal delež proizvodnje iz obnovljivih virov energije v skupini GEN in njen celotni proizvodni portfelj, ki temelji na nizkoogljičnih in trajnostnih virih energije – to sta jedrska in vodna energija. Pri tem sta bistvenega pomena izboljšana ekonomika in medsebojni vplivi hidroelektrarn v celotni savski verigi, hkrati pa bodo ustvarjeni sinergijski učinki dodatno izboljšali pogoje za zanesljivo in varno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško. Pomembno je tudi, da bo omogočeno lažje in zanesljivo financiranje izgradnje energetskega dela hidroelektrarn na spodnji Savi.

Vse od vstopa na trg gospodinjskega odjema in na trg zemeljskega plina skupina GEN pomembno prispeva tudi h konkurenčnosti ponudbe na slovenskem trgu. V letošnjem letu se je število gospodinjskih odjemalcev povzpelo na 120 tisoč kar presega pričakovanja in postaja ob poslovnem odjemu vse pomembnejši segmet poslovanja hčerinske družbe GEN-I. GEN-I je tudi v iztekajočem se letu nadaljeval s širitvijo mednarodnega poslovanja. Prisotnost na šestnajstih tujih trgih predstavlja že tri četrtine vsega ustvarjenega prometa družbe.

Uspešno poslovanje celotne skupine in usmeritev k sodobnim trajnostnim virom električne energije sta trdna osnova za prihodnje načrte, zato v skupini GEN nadaljujejo s pripravami na nove investicije. Nadaljevati nameravajo z gradnjo HE Brežice in s pripravami na pričetek gradnje HE Mokrice ter so aktivno vključeni v priprave na izgradnjo Hidroelektrarn na srednji Savi, v letu 2015 pa je predviden tudi pričetek prve faze zamenjave plinskih blokov PB 1–3 v Termoelektrarni Brestanica. V skupini GEN so pripravljeni tudi na morebitno širitev jedrskih zmogljivosti. V GEN poudarjajo, da ima Slovenija z JEK 2 priložnost izbrati trajnostno oskrbo z energijo, ki temelji na sodobnih nizkoogljičnih ter ekonomsko in okoljsko učinkovitih tehnologijah.

»Danes nadaljevanje uporabe jedrske energije ne temelji le na izkušnjah drugih, pač pa tudi naših lastnih, ki ustrezajo najvišjim mednarodnim standardom. Po drugi strani pa Nuklearna elektrarna Krško na določenih področjih že sama postavlja standarde tudi za vse druge jedrske elektrarne na svetu. Zaradi vsega naštetega verjamemo, da mora biti odločitev za drugi blok danes lažja,« je poudaril Martin Novšak in dodal, da so bili temelji dolgoročne uporabe jedrske energije uspešno položeni pred štirimi desetletji, ob postavitvi temeljnega kamna za Nuklearno elektrarno Krško.

Dogodek so danes simbolično proslavili na Gradu Rajhenburg, kjer so ob tej priložnosti obeležili tudi dvajset let delovanja Sklada NEK. Zbrane so poleg direktorja GEN energije Martina Novšaka nagovorili še predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman, direktorica Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadov iz NEK Darija Štraus Trunk ter minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. Slednji se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, »ki so strateške odločitve takratnega slovenskega vodstva, sprejete pred 40 leti ob postavitvi temeljnega kamna za NEK, skozi desetletja preoblikovali v pozitivne izkušnje in primer odlične prakse.«

Dodatne informacije
Služba za komuniciranje:
Tanja Jarkovič
T: + 386 (0)7 49 10 180