Proizvajamo

V Skupini GEN skrbimo za zanesljivo proizvodnjo električne energije iz trajnostnih in nizkoogljičnih virov. Najpomembnejša vira za proizvodnjo električne energije v elektrarnah Skupine GEN sta jedrska in vodna energija. 

Tržimo in prodajamo

Nadaljujemo začrtano pot trgovanja in prodaje električne energije ter na podlagi lastnih znanj in sposobnosti prodamo vse več električne energije, proizvedene iz lastnih virov.

Novice
Dr. Paravan: JEK2 je projekt celotne države
Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je danes razpravljala o izvajanju projekta JEK2, katerega nosilec je družba GEN Energija. Seje, ki jo je sklical predsednik komisije Jernej Vrtovec, sta se udeležila tudi generalni direktor GEN dr. Dejan Paravan in poslovni direktor Danijel Levičar. Več...
Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021 Letno poročilo družbe in Skupine GEN 2021
Projekt JEK2
Article photo

Projekt načrtovanja in priprave na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem JEK2 je eden osrednjih strateških razvojnih projektov skupine GEN in ključni del vizije 3+1.

Želite vedeti več o projektu >

Vizija 3+1
Article photo

V Skupini GEN na energetske, okoljske in ekonomske izzive prihodnosti odgovarjamo z Vizijo 3+1. Mešanico jedrske, vodne in sončne energijo in plinom kot strateško rezervo.

Vabljeni k ogledu spletne strani >