Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v prvih devetih mesecih letos
Vrbina, 27.11.2014

Nadzorni svet družbe GEN energija se je danes na svoji 15. redni seji seznanil z Informacijo o poslovanju družbe in skupine GEN v obdobju od 1. januarja do 30.  septembra letos. Nadzorni svet je poslovanje skupine glede na zahtevne trzne razmere ocenil kot zelo dobro.

Prav tako se je na današnji seji Nadzorni svet seznanil z osnutkom Poslovnega načrta družbe GEN energija d.o.o. za leto 2015 z napovedjo poslovanja za leti 2016 in 2017.

Nadzorni svet o poslovanju družbe in skupine GEN v prvih devetih mesecih letos