Obisk veleposlanikov v NEK
Krško, 04.12.2014


Ob 40. obletnici postavitve temeljnega kamna za NEK so Nuklearno elektrarno Krško obiskali ameriški veleposlanik v Sloveniji Joseph A. Mussomeli, ameriški veleposlanik na Hrvaškem Kenneth Merten in veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu Vojko Volk. Sprejeli so jih predsednik uprave NEK Stane Rožman, član uprave NEK Hrvoje Perharić in direktor GEN energije Martin Novšak.
 
Visoki gostje so si ogledali elektrarno, ob tem so jim v NEK predstavili tudi rezultate obratovanja in dolgoročne načrte investicij na področju dodatnih varnostnih izboljšav in tehnološke nadgradnje elektrarne. Gostje so izrazili navdušenje nad zgledno prakso sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško pri skupnem upravljanju jedrske elektrarne ter nad uspešnim uresničevanjem vrednot NEK na področjih obratovalne učinkovitosti, varnostne kulture in nenehnega usposabljanja kadrov – odlike NEK, ki so prepoznane tudi v mednarodni strokovni javnosti.
 

Obisk veleposlanikov v NEK