Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in skupine GEN za leto 2015
Brestanica, 17.12.2014

Nadzorni svet družbe GEN energija je na šestnajsti redni seji, v sredo, 17. decembra 2014, obravnaval in podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe GEN energija, d.o.o., in skupine GEN za leto 2015 z napovedjo poslovanja za leti 2016 in 2017. Po seji nadzornega sveta je bil na Gradu Rajhenburg tudi sprejem za poslovne partnerje skupine GEN, na katerem smo obeležili štirideset let od postavitve temeljnega kamna za NEK in dvajset let delovanja Sklada NEK.

Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in skupine GEN za leto 2015