Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018
Krško, 15.05.2019

Na včerajšnji redni seji je nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine GEN v letu 2018 ocenili kot uspešno in zanesljivo. Dobri rezultati so posledica sinergij med proizvodnimi, trženjsko-prodajnimi in razvojno-investicijskimi dejavnostmi skupine GEN, za katera skrbijo vodstva družb, vključenih v skupino, skupaj s svojimi 1.028 zaposlenimi. Z učinkovitim poslovanjem so tudi v letu 2018 optimalno izkoristili stanje in dogajanja na trgu z elektriko ter naravne danosti, zlasti dokaj ugodno hidrologijo.

Skupina utrjuje svoj položaj med največjimi slovenskimi poslovnimi skupinami, potrjeno letno poročilo za leto 2018 pa odraža ključne vrednote, ki jih v družbi in skupini GEN uresničujejo pri svojem delovanju: zanesljivost, varnost, okoljska sprejemljivost in trajnost ter konkurenčnost.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in skupine GEN za leto 2018