Srebrno priznanje za simulator Centra vodenja GEN
Krško, 04.06.2019

Območna gospodarska zbornica Posavje je včeraj podelila priznanja najboljšim inovacijam Posavja za leto 2018. Med nagrajenci je s srebrnim priznanjem tudi naša inovacija: Simulator Centra vodenja GEN, ki je izdelan z namenom boljšega obvladovanja vodenja proizvodnih objektov v skupini. Komisija je sicer podelila dve zlati, šest srebrnih in osem bronastih priznanj.

Med nagrajenimi so bile kar štiri inovacije iz skupine GEN. Poleg GEN energije so srebrno priznanje prejeli v NEK za nadgradnjo NEK simulatorja z uporabo virtualizacijske tehnologije, bronasti priznanji v TEB za optimizacijo hladilnega sistema plinske turbine ter GEN-I za napravo za samooskrbo v večstanovanjskem objektu.

Simulator pomembno prispeva k učinkovitejšemu vodenju proizvodnih enot skupine GEN

Daljinsko vodenje proizvodnih enot HESS iz Centra vodenja GEN postaja vse bolj kompleksno in predstavlja različna tveganja zaradi medsebojnega vpliva hidroelektrarn in umeščenosti NEK v spodnjesavsko verigo, zaradi različnih okoljskih obratovalnih omejitev in vedno bolj dinamičnega obnašanja hidrologije na Savi. Simulator Centra vodenja GEN omogoča boljše obvladovanje vodenja objektov HESS v vseh obratovalnih stanjih, optimizacijo njihovega obratovanja in hitrejši odziv na različne obratovalne dogodke, hkrati izboljša izvajanje vseh pogodbenih storitev za sistemskega operaterja in obvladovanje odstopanj.

Dobra usposobljenost osebja Centra vodenja GEN vpliva na finančne učinke podjetja, zmanjšuje vplive na okolje ter povečuje varnost in zanesljivost naprav, kot tudi celotnega elektroenergetskega sistema.

 

Srebrno priznanje za simulator Centra vodenja GEN