Odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča RS
Krško, 19.09.2019

Računsko sodišče Republike Slovenije je danes objavilo revizijsko poročilo o učinkovitosti strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah. V Skupini GEN po prvem pregledu poročila ocenjujemo, da Računsko sodišče vidi potrebo po celovitem in dolgoročnem načrtovanju proizvodnje električne energije.

Pripravljamo odzivno poročilo na mnenje Računskega sodišča, v katerem to ugotavlja, da je bila družba GEN energija pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah delno učinkovita. V GEN energiji smo že med potekom revizije začeli uvajati spremembe na področjih, kjer se je kazala potreba po procesnih izboljšavah, o izvedbi popravljalnih ukrepov pa bomo ustrezno poročali Računskemu sodišču.