Skupina GEN uspešno zaključila poslovno leto 2019
Krško, 13.01.2020

Skupina GEN je v letu 2019 ponovno uspešno izpolnila svoje poslanstvo zanesljive oskrbe z električno energijo iz nizkoogljičnih virov (jedrske in vodne energije) po konkurenčnih cenah za odjemalce. Proizvodnja energetskih objektov Skupine GEN je izpolnila in celo presegla zastavljene načrte:

  • jedrska elektrarna Krško (NEK) je večino časa delovala na polni moči, varno in stabilno, ter je presegla načrtovano proizvodnjo, proizvedla je 5.532 GWh električne energije;
  • hidroelektrarne na Savi so glede na podpovprečne hidrološke razmere, ki so trajale do novembra, obratovale zanesljivo in skupaj proizvedle 876 GWh;
  • Termoelektrarna Brestanica je zagotovila 8 zanesljivih zagonov za potrebe balansiranja slovenskega elektroenergetskega sistema, bistveno več kot v preteklih letih pa je delovala tudi za potrebe trga.

 

V Skupini GEN so v preteklem letu ustvarili več kot 2,2 milijarde evrov prometa in tako utrdili svoj položaj med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Družbe v skupini so izvedle investicije v višini okoli 100 milijonov evrov, med njimi je osrednjega pomena uspešno izveden zahteven remont v NEK. Višina investicij uvršča Skupino GEN med investicijsko najbolj dejavne skupine v Sloveniji.

Neto poslovni izid Skupine GEN bo po ocenah presegel 48 milijonov evrov, kar je za dobro četrtino več od načrtovanega. Dodana vrednost na zaposlenega je za preteklo leto ocenjena na 148 tisoč evrov. Tudi v krovni družbi GEN energija so za dobro četrtino presegli načrte, prihodki podjetja so znašali 207 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 26 milijonov evrov. Izpolnili so vsa pričakovanja SDH in leto zaključili kot druga največja skupina v Sloveniji po prihodkih.

Kot poudarja Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija, so z zanesljivim in varnim obratovanjem proizvodnih enot ter s trgovsko in prodajno aktivnostjo zagotovili zanesljivo oskrbo odjemalcev z nizkoogljično električno energijo in zemeljskim plinom: »Naši rezultati temeljijo na intenzivnem prizadevanju okoli 1400 zaposlenih, ki skupaj z izvajalci storitev skrbijo za kakovostno in učinkovito dolgoročno vzdrževanje in obratovanje naših enot. Poleg obratovalne zanesljivosti smo k rezultatom pomembno prispevali tudi z znanjem in spretnostjo naših tržnikov. Ti so uspešno obvladovali tržna tveganja in učinkovito izkoriščali priložnosti, ki so se ponujale na trgu z električno energijo in plinom.«

Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energije, dodaja: »Nove tehnologije, e-mobilnost, proizvodnja toplote in hladu temeljijo na rabi električne energije, ki postaja energent prihodnosti. Kot odgovorna energetska skupina se na trend rasti rabe odzivamo s smelimi razvojnimi načrti. V 2020 bomo za investicije v Skupini GEN namenili 150 milijonov evrov. Tako bomo lahko tudi v prihodnosti ohranjali in nadgrajevali rezultate iz leta 2019.«

 

Več si lahko preberete v sporočilu za javnost na tej povezavi.

Skupina GEN uspešno zaključila poslovno leto 2019