Nadzorni svet GEN energije imenoval generalnega direktorja družbe
Krško, 06.04.2020

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija d.o.o., upoštevajoč Praktične napotke za nadzorne svete pri kadrovanju uprav Združenja nadzornikov Slovenije, so nadzorniki GEN energije v petek, 3. aprila, na redni seji za generalnega direktorja družbe za mandatno obdobje od 8. julija 2020 do 8. julija 2024 soglasno imenovali Martina Novšaka. Nadzorni svet mu je nov mandat podelil na podlagi predstavitve njegovega programa dela, razgovora in pozitivne ocene dela v tekočem mandatu.

Predsednica nadzornega sveta GEN mag. Mateja Čuk dodaja: »Ocenjujemo, da Martin Novšak izpolnjuje vsa merila za izbor ter je primeren kandidat za člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe GEN energija d.o.o. Prepričal nas je z izkušnjami, širokim poznavanjem področja energetike in z jasno ter ambiciozno poslovno vizijo razvoja družbe in skupine. Ta v izrednih razmerah predvideva kratkoročno stabilizacijo poslovanja in ohranitev zdravja zaposlenih za zagotavljanje stabilne oskrbe z energijo. Strateški cilji, ki jih velja izpostaviti, so varnost in zanesljivost delovanja elektrarn v skupini, zanesljiva dobava energije ter h kupcem usmerjena prodaja in trgovanje. Ob tem pa je pomembno nadaljevanje premišljenega investiranja za dolgoročno zanesljivo delovanje ter izvedba novih investicij za trajnostno energetsko oskrbo v prihodnosti. Stabilnost, izkušenost in preudarno vodenje so v teh zahtevnih časih še posebej pomembni.«

Skupina GEN se je pod Novšakovim vodstvom razvila v eno najuspešnejših in najstabilnejših slovenskih poslovnih skupin, ki dosega letne prihodke nad dvema milijardama evrov. Ustrezno donosnost skupini zagotavljajo jedrska, hidro in plinska tehnologija ter predvsem visoko kvalificirani, izkušeni, motivirani strokovnjaki s sposobnimi in angažiranimi vodji. Skupina dodano vrednost gradi z visoko zanesljivim in varnim obratovanjem svojih elektrarn, premišljenim investiranjem, z razvejanim delovanjem na trgih 19 držav ter z inovativnimi, h končnemu porabniku usmerjenimi storitvami.

Nadzorni svet GEN energije imenoval generalnega direktorja družbe