Na poletnem taboru energetike dijaki »oživili« robotske roke
Krško, 28.08.2020

V zadnjem počitniškem tednu smo skupaj s Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru gostili osem nadarjenih posavskih dijakov, ki so se udeležili Poletnega tabora energetike 2020. Na naprednem interdisciplinarnem taboru so tri dekleta in pet fantov ob podpori mentorjev uspešno izdelali vsak svoj delujoč model robotske roke, ki so jih ob zaključku predstavili novinarjem, staršem in predstavnikom organizatorjev.

Tabor sledi sodobnim trendom interdisciplinarnega učenja in kreativnega vključevanja celotne skupine dijakov. V tednu neformalnega izobraževanja so mladi osvojili veščine 3D načrtovanja, 3D tiskanja, programiranja z Arduino ter pod mentorstvom profesorjev Fakultete za energetiko in sodelavcev GEN energije izdelali vsak svojo delujočo robotsko roko. V času tabora so spoznavali tudi, kako v jedrskih elektrarnah ravnajo z jedrskim gorivom, in možnosti za njegovo večkratno uporabo.

»Veseli nas, da mlade zanimata energetika in nove tehnologije. S poletnim taborom energetike želimo podobno kot z našimi ostalimi ozaveščevalnimi aktivnostmi spodbuditi zanimanje mladih in jih navdušiti za naravoslovne in tehniške poklice. Z načrtovanim drugim blokom jedrske elektrarne v Krškem se bodo potrebe Skupine GEN po takšnih kadrih močno povečale, pa tudi sicer jih v Sloveniji potrebujemo na različnih področjih, če naj držimo korak s hitrim tehnološkim razvojem,« je poudaril generalni direktor GEN energije Martin Novšak.

Poletni tabor energetike 2020 smo tretje leto skupaj organizirali družba GEN energija in Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru (FE UM). Tabor je potekal pet dni, med 24. in 28. avgustom 2020, v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini v Krškem. Namen tabora je mladim navdušencem za tehniko omogočiti pridobivanje novih izkušenj, jih pritegniti k ustvarjalnemu delu in pridobivanju znanj o energetiki in  novih tehnologijah.

 

Na poletnem taboru energetike dijaki »oživili« robotske roke