Skupina GEN je poslovno leto 2019 zaključila zelo uspešno
Krško, 30.06.2020

Skupina GEN in prevzema vodilno regijsko vlogo pri zanesljivi, varni, konkurenčni in nizkoogljični oskrbi odjemalcev z energijo. V objavljenem letnem poročilu za poslovno leto 2019 je razvidno, da z ustvarjenim prometom in z izvedenimi investicijami utrjuje svoj položaj med največjimi in investicijsko najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.

Prihodki Skupine GEN v letu 2019 so znašali 2,2 milijarde evrov, od tega čisti dobiček 48,5 milijona evrov, kar je za 28 % več od načrtovanega. V krovni družbi pa so prihodki znašali 209 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 27,4 milijona evrov.

Sporočilo za javnost ob izdaji letnega poročila Skupine GEN je na voljo tukaj.

Več o poslovanju v letu 2019 si lahko ogledate v letnem poročilu Skupine GEN: letnoporocilo.gen-energija.si 

 

Skupina GEN je poslovno leto 2019 zaključila zelo uspešno