Minister Jernej Vrtovec obiskal Skupino GEN in Nuklearno elektrarno Krško
Krško, 22.05.2020

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je bil v družbi državnega sekretarja Blaža Košoroka na delovnem obisku v družbah GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Z direktorjem GEN energije Martinom Novšakom in predsednikom uprave Nuklearne elektrarne Krško je spregovoril predvsem o aktualnih razmerah in aktivnostih obeh družb ter o pomenu zanesljive in konkurenčne oskrbe z električno energijo, ki nam jo zagotavlja NEK.

»Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo. Imamo Nuklearno elektrarno Krško, ki proizvede približno eno tretjino vse električne energije v Sloveniji. Jedrska energija nam zagotavlja varno in zanesljivo energijo z majhnimi vplivi na okolje«, je ob robu ogleda Nuklearne elektrarne Krško dejal minister Jernej Vrtovec.

Minister je poudaril, da je temeljno vodilo ministrstva pri razmišljanju o ohranjanju jedrske opcije v Sloveniji odlično in varno obratovanje in delovanje jedrskih objektov v Sloveniji ter priprava usmeritev za odločitev o prihodnji rabi jedrske energije. Zavzel se je za čim hitrejši začetek izgradnje skladišča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini, ki se zaradi dolgotrajnega postopka pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja ter postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še ni začel. »Država mora biti učinkovita, zato ne smemo dopustiti, da se nekateri projekti nerazumno dolgo vlečejo. Prav zaradi tega bomo morali s spremembo zakonodaje pospešiti postopke umeščanja v prostor vseh infrastrukturnih projektov«, je še dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Generalni direktor GEN energije se je ministru in njegovim sodelavcem zahvalil za obisk v Skupini GEN v Krškem, ki ga v skupini razumejo kot priznanje njene vloge in zlasti vloge jedrske elektrarne v elektroenergetskem sistemu Slovenije. »Z učinkovito in varno proizvodnjo zagotavljamo stabilnost in odpornost sistema ter zanesljivo oskrbo vseh delov družbe z električno energijo. Jedrska energetika je napredna panoga z dokazano visoko dodano vrednostjo in pomembnim makroekonomskim vplivom na nacionalno gospodarstvo ter je gonilo razvoja,« je poudaril Martin Novšak ter dodal: »Verjamemo, da smo skupaj naredili pomembne korake k bolj usklajenem delovanju za uspešno izvedbo projektov na področju energetike.«

»Obisk ministra za infrastrukturo je v celoti izpolnil naša pričakovanja,« je ob zaključku obiska povedal Stanislav Rožman, predsednik uprave NEK. »Veseli nas, da so naši pogledi in stališča glede prioritet usklajeni in da se vsi skupaj zavzemamo, da pravočasno zagotovimo predpogoje za dolgoročno obratovanje NEK do konca leta 2021.« Izgradnja trajnega odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov je ena izmed prvih prioritet. Kljub temu, da ta ni direktno v odgovornosti elektrarne, je od tega projekta odvisna dolgoročnost njenega obratovanja. Rožman je poudaril tudi, da vsi projekti iz naslova nadgradnje varnosti tečejo po načrtu, s čimer NEK izpolnjuje glavne cilje in predpogoje za stabilnost elektroenergetskega sistema in uspešnost ter konkurenčnost širšega gospodarstva. Ob tem je bil jasen, da NEK pri izpeljavi vseh upravnih postopkov potrebuje pomoč pristojnega ministrstva in Ministrstva za okolje in prostor ter tudi Vlade Republike Slovenije.

Minister Jernej Vrtovec obiskal Skupino GEN in Nuklearno elektrarno Krško