Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2020/2021
Krško, 03.09.2020

Družba GEN energija d.o.o. za študijsko leto 2020/2021 razpisuje 6 kadrovskih štipendij za redne študente prvostopenjskega (UN) oziroma drugostopenjskega (MAG) študijskega programa s področij:

  • tehniško-tehnoloških ved (elektrotehnika in elektronika, strojništvo) in
  • naravoslovnih ved (matematične in računalniške vede ter fizikalne vede).

 

Če ste uspešni, iznajdljivi in motivirani ter se veselite novih izzivov, potem do 28.09.2020 pričakujemo vašo vlogo za dodelitev kadrovske štipendije, kateri priložite:

  • kratek življenjepis, 
  • potrdilo o vpisu za študijsko  leto 2020/2021 in
  • fotokopijo zadnjega spričevala  oz. potrdilo fakultete o opravljenih izpitih.

 

Vlogo s prilogami posredujte na naslov: GEN energija d.o.o.,  Vrbina 17, 8270 Krško ali e-naslov: kadri@gen-energija.si.

 

Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2020/2021