Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in Skupine GEN za leto 2021
Vrbina, 23.10.2020

Nadzorni svet družbe GEN energija je na današnji seji obravnaval in podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe in Skupine GEN za leto 2021 z napovedjo poslovanja za leti 2022 in 2023. 

"Poslovni načrt predstavlja dobro osnovo za nadaljnje uspešno delovanje družbe in Skupine GEN pri zagotavljanju zanesljive, varne, konkurenčne in nizkogljične oskrbe z energijo. Zastavljen je s pravo mero ambicioznosti glede na pričakovane negotove in zahtevne gospodarske razmere kot posledica epidemije,« je po zaključeni seji povedala predsednica nadzornega sveta Mateja Čuk Orel.

Nadzorni svet dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe in Skupine GEN za leto 2021