Komentar Skupine GEN glede podaljšanja obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško
Krško, 07.10.2020

Nuklearna elektrarna Krško obratuje stabilno, zanesljivo in varno, ob tem pa vodi tudi številne upravne postopke in upošteva tako odločitve slovenskih upravnih organov kot mednarodnih organizacij.Elektrarna je skrbno vzdrževana in posodabljana, uvršča se med najbolje obratujoče jedrske elektrarne na svetu ter izpolnjuje vse pogoje za dolgoročno obratovanje.

NEK prispeva pomemben delež nizkoogljične električne energije v slovenski elektroenergetski sistem in tudi širše, na ravni mednarodne regije. 

V Skupini GEN celovito razumemo pozitivne učinke na okolje, ki jih NEK uresničuje tako z omejevanjem obsežnih količin izpustov CO2 iz drugih zanesljivih, a fosilnih virov, kot tudi z minimalno rabo prostora, s čimer ohranjamo neokrnjene naravne površine in biotsko raznovrstnost. Verjamemo, da so to trdne, realne osnove za nadaljnje učinkovito obratovanje elektrarne v prihodnjih desetletjih in tudi za dolgoročno rabo jedrske energije za zanesljivo in trajnostno oskrbo slovenskih porabnikov z električno energijo.

Komentar Skupine GEN glede podaljšanja obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško