Strateški svet GZS proti preuranjenim odločitvam, ki bi vplivale na večjo energetsko uvozno odvisnost Slovenije
Krško, 30.03.2021

Zanesljiva oskrba z energijo po konkurenčnih cenah, predvsem pa stabilnost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema (EES) sta za industrijo bistvena, zato na GZS nasprotujejo preuranjeni odločitvi o izstopu iz premoga, ki bi vodila v še večjo energetsko uvozno odvisnost Slovenije. Ob odsotnosti celovitega načrta nadomeščanja proizvodnih virov ter zagotavljanja novih gradnikov stabilnosti EES, lahko preuranjen izstop vodi v energetsko revščino in ustvari nekonkurenčno poslovno okolje za gospodarstvo.

Odločitev o opustitvi premoga je zato potrebno sprejeti vsaj skupaj z razmišljanjem o podaljšanju obratovalne dobe NEK1 do 2043 ter čimprejšnji odločitvi za izgradnjo NEK2. »Od države pričakujemo celovit strateški načrt za prestrukturiranje regije in za nadomeščanje z brezogljičnimi proizvodnimi enotami na vodno in jedrsko energijo,« je dodal podpredsednik GZS in poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar.

Več informacij: Gospodarska zbornica Slovenije | Gospodarstvo mnenja, da za opustitev premoga leta 2033 ne bomo dovolj celovito pripravljeni - tudi v prihodnje pričakuje zanesljivo, nizkoogljično oskrbo z energijo po konkurenčnih cenah (gzs.si)

Strateški svet GZS proti preuranjenim odločitvam, ki bi vplivale na večjo energetsko uvozno odvisnost Slovenije