Svetlo, zanesljivo in odločno v letu 2022 [VIDEO]
Krško, 24.12.2021

Ob izteku leta 2021 je poslovodstvo GEN energije v novoletnih poslanicah predstavilo ključne poudarke preteklega leta, ki je bilo za Skupino GEN uspešno, a hkrati zahtevno in polno izzivov. Vabljeni k ogledu.

Martin Novšak, generalni direktor GEN o letu 2021: »Za nami je zahtevno leto, tako s stališča epidemioloških razmer kot tudi zaostrenih tržnih razmer. Kljub vsem izzivom smo uspešno izvedli remontne aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško, uspešno izkoristili sicer zelo zahtevno hidrološke razmere, v obratovanje dali nov plinski blok v Brestanici in najpomembnejše zanesljivo oskrbovali naše odjemalce z električno energijo.« Novšak je poudaril, da nas zaostrene tržne razmere dodatno spodbujajo k razumevanju pomena zanesljivosti oskrbe z energijo, cenovne dostopnosti in okoljske sprejemljivosti, ter zaključil: »Projekt JEK2 s tem dobiva dodaten pospešek in v Skupini GEN bomo usmerili vse napore v čimprejšnjo uresničitev projekta«.

»Našim odjemalcem se trudimo zagotoviti dostopne cene, v to so usmerjeni tudi naši investicijski projekti, ki hkrati sledijo trendom elektrifikacije, dekarbonizacije in digitalizacije,« je poudaril Danijel Levičar, poslovni direktor GEN ter dodal: »JEK2, skupaj z obnovljivimi viri, vidimo kot hrbtenico, ki bo omogočila stabilnost in zanesljivost slovenskega elektroenergetskega sistema ter dolgoročne nizke cene električne energije.«

Gordana Radanovič, finančna direktorica GEN, dodaja: »Smeli načrti Skupine GEN so odgovor na energetske in tudi širše gospodarske in okoljske izzive, ki so pred nami. Z odgovornim delovanjem, ki temelji na znanju in izkušnjah, bomo naše načrte zanesljivo in učinkovito uresničevali tudi v prihodnje.«

 

Naj bo 2022 svetlo, zanesljivo in odločno! Svetlo v pogledih, zanesljivo v dejanjih in odločno v prihodnosti.

GEN

Svetlo, zanesljivo in odločno v letu 2022 [VIDEO]