Družba GEN energija bo letos dosegla načrtovane rezultate
Krško, 15.12.2021

Poslovodstvo družbe GEN energija po obravnavi ocene poslovanja družbe GEN za leto 2021 ocenjuje, da bodo dosegli zastavljene načrte za leto 2021, skladno s katerimi pričakujejo rezultate na ravni 23 milijonov evrov.

Družba GEN energija bo letos dosegla načrtovane rezultate