Nadaljevanje prizadevanj za sestavo stabilne uprave GEN-I
Krško, 17.11.2021

Vodstvo GEN energije si aktivno prizadeva za konstruktivno sodelovanje vseh vpletenih strani, katerih skupni cilj je doseči usklajen dogovor za sestavo stabilne in kompetentne uprave s trajnim mandatom za vodenje družbe GEN-I. V interesu GEN energije je zagotoviti nadaljnje uspešno poslovanje te družbe v okviru Skupine GEN.  

Nadaljevanje prizadevanj za sestavo stabilne uprave GEN-I