GEN v procesu lastniških sprememb v družbi GEN-EL
Krško, 28.10.2021

Nadzorni svet družbe GEN energija d.o.o. se je na današnji izredni seji seznanil z informacijami poslovodstva GEN o nameravani prodaji deleža GEN-I v družbi GEN-EL naložbe d.o.o. (v nadaljevanju GEN-EL), kar predstavlja manjšinski delež v celotnem lastništvu GEN-I. Po podrobni razpravi je nadzorni svet soglasno ugotovil, da je bila namera o odsvojitvi deleža že zapisana v poslovnem načrtu družbe GEN-I za leto 2021, s katerim se je nadzorni svet seznanil novembra 2020. 

Ob tem nadzorni svet GEN ugotavlja še, da odprodaja lastniških deležev v GEN-EL ni mogoča brez potrditev in soglasij ostalih družbenikov GEN-EL, vključno s soglasji nadzornega sveta GEN energije ter uprave SDH. Brez soglasja države lastniške strukture GEN-I ni mogoče spreminjati in torej tudi ne privatizirati. S tem so ustrezno zaščiteni interesi družbe GEN energija in lastnika, države, ki so jasno izraženi v sprejetih razvojnih načrtih in v poslovnih načrtih družbe GEN energija.

 

Dodatne informacije:

Tanja Jarkovič, Služba komuniciranja
tanja.jarkovic@gen-energija.si,

07 49 10 180, 031 338 943

GEN v procesu lastniških sprememb v družbi GEN-EL