Razpisujemo kadrovski štipendiji za študijsko leto 2021/2022
Krško, 25.10.2021

Družba GEN d.o.o. za študijsko leto 2021/2022 razpisuje 2 kadrovski štipendiji za redne študente prvostopenjskega (UN) oziroma drugostopenjskega (MAG) študijskega programa:

  •  elektrotehnika,
  • fizika,
  • strojništvo,
  • energetika,
  • računalništvo.

Če ste uspešni, iznajdljivi in motivirani ter se v življenju veselite novih izzivov, potem do 5.11.2021 pričakujemo vašo vlogo za dodelitev kadrovske štipendije, kateri priložite:

  • kratek življenjepis,
  • potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/2022 in
  • fotokopijo zadnjega spričevala oz. potrdilo fakultete o opravljenih izpitih.

Vlogo s prilogami posredujte na naslov: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško ali e-naslov: kadri@gen-energija.si.

* Prosilci niso upravičeni do kadrovske štipendije, če hkrati že prejemajo štipendijo iz kateregakoli drugega vira.

Razpisujemo kadrovski štipendiji za študijsko leto 2021/2022