Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2021
Krško, 17.06.2022

V torek, 14. junija, je Nadzorni svet družbe GEN energija obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2021. Člani nadzornega sveta so poslovanje družbe in skupine v letu 2021 ocenili kot zelo uspešno in zanesljivo.

Stabilna in varna oskrba z električno energijo je bila ob vztrajanju epidemije ter jeseni porajajočih se energetskih izzivih in preizkušnjah še posebej pomembna. Z izkušenimi vodstvi vseh družb v skupini ter zahvaljujoč znanju, strokovnosti in predanemu delu skupno skoraj 1500 zaposlenih smo v Skupini GEN tudi v preteklem letu uspešno uresničevali temeljno poslanstvo – zanesljivo oskrbo slovenskih porabnikov z nizkoogljično električno energijo. Dobri rezultati so plod dolgoletnega strokovnega delovanja ter pravočasnih, vizionarskih usmeritev v energetsko mešanico, temelječo na jedrski energiji. Mešanica jedrske, vodne ter sončne energije uspešno odgovarja na strateške potrebe sodobne družbe danes in še bolj v prihodnosti.

Nadzorni svet potrdil Letno poročilo družbe in Skupine GEN za leto 2021