GEN v celoti vrnil premostitvene kredite, zavarovane s poroštvom države
Krško, 02.03.2023

Družba GEN je danes vrnila še zadnji, 10 milijonov evrov vreden obrok kratkoročnih kreditov, ki so bili pridobljeni novembra 2022 v skupni višini 100 milijonov evrov. Krediti so bili namenjeni izključno premoščanju likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije v času remonta NEK. Zavarovani so bili z državnim poroštvom (po Zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske Unije – ZPKEEKP).

Vse dejavnosti v Skupini GEN potekajo uspešno in družbe poslujejo stabilno. Po uspešno izvedenem remontu so NEK, vse hidroelektrarne družb HESS in SEL ter plinska termoelektrarna TEB v odlični kondiciji in s stabilnim, zanesljivim obratovanjem predstavljajo trden temelj za uspešno poslovanje celotne skupine. Prav tako zanesljivo in nemoteno potekajo vse dobave energentov pod okriljem družbe GEN-I. 

GEN v celoti vrnil premostitvene kredite, zavarovane s poroštvom države