Seja Sveta regije Posavje v Informacijskem središču GEN
Krško, 13.03.2023

V Informacijskem središču GEN je 13. marca 2023 potekala 105. redna seja Sveta regije Posavje. Vodstvom posavskih občin je poslovodstvo GEN energije predstavilo aktualne poudarke dela, osrednja tema pa je bila predstavitev statusa projekta JEK2.

Kot je uvodoma poudaril generalni direktor dr. Dejan Paravan, dejavnosti energetskih družb pod okriljem Skupine GEN v Posavju puščajo velik pečat, zato je stalen spoj z okoljem izjemno pomemben. »V preteklem letu smo v Skupini GEN, kljub zaostrenim tržnim in vremenskim razmeram, z odgovornim in preudarnim delovanjem prispevali k zanesljivi oskrbi z električno energijo v obljubljenih količinah in po dogovorjenih cenah. Trenutno proizvodne zmogljivosti Nuklearne elektrarne Krško ter hidroelektrarn HESS in SEL delajo s polno paro in zanesljivo oskrbujejo Slovenijo z nizkooogljično električno energijo, tržne razmere pa se umirile. To je zelo dobra popotnica za nadaljnje zanesljivo delo in nadgradnjo poslanstva Skupine GEN – postati glavni izvajalec prehoda v samooskrben in brezogljičen elektroenergetski sistem,« je povzel v predstavitvi.

GEN energija pri uresničevanju razvojnih usmeritev izpolnjuje zaveze, ki jih ima kot družba v 100-odsotni lasti države. Zaveze se usmerjajo v oblikovanje rešitev, ki bodo zanesljivo in trajnostno naslovile problematiko uvozne odvisnosti in hkrati usmeritve v klimatsko nevtralnost, te rešitve pa so v kombinaciji jedrske in obnovljivih virov energije, je predstavil poslovni direktor Danijel Levičar.

Kot osrednji razvojni projekt za zagotavljanje zanesljive, varne in okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo družba GEN energija intenzivno nadaljuje s pripravami na projekt JEK2. V letošnjem letu se pričakuje začetek umeščanja v prostor s strani Ministrstva za naravne vire in prostor ter izdaja sklepa, s čimer se bodo začele izvajati aktivnosti v povezavi z upravnim postopkom umeščanja v prostor, dodatne raziskave lokacije in okoljska presoja, načrtovana je tudi izvedba tehnično tehnoloških analiz, ki bodo služile kot strokovne podlage v upravnih postopkih. Sočasno z umeščanjem v prostor se načrtuje krepitev komunikacijskih aktivnosti o projektu JEK2, tako v povezavi s samim postopkom kot tudi širše.

Ker gre za državni projekt, ki ima poleg energetskih tudi številne druge učinke na prostor, je nujen stalen dialog med državo oziroma resornimi ministrstvi, GEN energijo kot nosilko projekta ter regijo oziroma občinami, ki regijo sestavljajo, so bili v razpravi enotni župani. Izrazili so pričakovanje po krepitvi dialoga in pohitritvi aktivnosti projekta JEK2, ki ga ocenjujejo kot nujnega, tako zaradi potreb po energetski suverenosti Slovenije kot tudi zaradi ukrepov varovanja okolja v luči zelenega prehoda.

Seja Sveta regije Posavje v Informacijskem središču GEN