Vodenje Nuklearne elektrarne Krško prevzel novi predsednik uprave Gorazd Pfeifer
Krško, 11.04.2023

Gorazd Pfeifer je skupaj s članom uprave Sašo Medakovićem odgovoren za vodenje elektrarne in poslovanje družbe NEK v skladu z določili Meddržavne in Družbene pogodbe ter veljavno zakonodajo in standardi jedrske industrije. Dolgoletni predsednik uprave Stane Rožman se je po izjemni poklicni karieri upokojil.

Gorazd Pfeifer se je pridružil kolektivu Nuklearne elektrarne Krško leta 2000. Svojo poklicno pot je začel kot operater reaktorja, nadaljeval kot glavni operater in nato postal vodja izmene obratovanja. Leta 2017 je prevzel vodenje Proizvodnje z oddelki, ki skrbijo za varno in stabilno obratovanje ter koordinacijo remontnih aktivnosti. Z aktivno udeležbo v programih Svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn WANO (World Association of Nuclear Operators) nadgrajuje in izmenjuje znanja ter izkušnje v podporo varnemu in učinkovitemu obratovanju jedrskih elektrarn v svetu. Znanja in izkušnje je pridobival tudi na ameriškem Inštitutu za spremljanje obratovanja jedrskih elektrarn INPO (Institute of Nuclear Power Operations). Je član Združenja Manager. Odlikujeta ga visoka stopnja integritete in varnostne kulture.

Mandat je nastopil 11. aprila 2023.

Vodenje Nuklearne elektrarne Krško prevzel novi predsednik uprave Gorazd Pfeifer